Reactie ANGSAW op plannen Ymere voor de Van der Pekbuurt

ANGSAW heeft een brief gestuurd naar het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel. De plannen van woningbouwcorporatie Ymere voor de aanpak van de Van der Pekbuurt zijn aanzienlijk ingrijpender dan we al konden verwachten op basis van eerdere informatie zoals die o.a. naar buiten werd gebracht tijdens de door ANGSAW georganiseerde openbare bijeenkomst (6 oktober 2011) over de toekomst van de Van der Pekbuurt. Het Ymereplan is een voorbeeld van een top down benadering van stedelijke vernieuwing en toont weinig respect voor de cultuurhistorische betekenis van

Steenhuis Cultuurhistorisch onderzoek Van der Pekbuurt

Bremstraat 1929

Cultuurhistorisch onderzoek naar de Van der Pekbuurt in Amsterdam, stadsdeel Noord. Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Ymere, Amsterdam. Start: juni 2009. In samenwerking met Urban Fabric (Paul Meurs). Opdrachtnemer: Urban Fabric.
Steenhuis verslag

Renovatie en groot onderhoud voorstel 1999

Link naar renovatieplan. In opdracht van Opdrachtgever: WBV Amsterdam ‘Noord-West’
Projectarchitect: Anke Colijn Ontwerp: Groot onderhoud en renovatie van 1500 woningen, milieu en flexibel bouwen project Jaar: 1999.
Bouwsom: Totale project € 34.059.291,- (bovenwoning € 26.761,- en benedenwoning € 19.462,-)

Oude huurdersvereniging van der Pekbuurt

Tijdens de bewoners bijeenkomst op 7 dec 2009 bleek dat er volgens Frits Groen (een van de bewoners in de buurt) er al een huurdersvereniging bestond. Opgericht in 1968. Bij nader onderzoek is echter gebleken dat deze vereniging niet meer is activeren voor de Van der Pekbuurt. Omdat deze oude vereniging in de jaren 90 is samengegaan met andere wijken in Noord.

stadsarchief Jan Ernst van der Pek architect

Louise Went van der Pek

Jan Ernst van der Pek (1865-1919) was een bekende architect.

Gebouwen waren belangrijk voor hem, maar mensen ook. Hij wilde graag iets doen aan de woningnood. Zijn beste vriend, Arie Keppler, was baas van de Woningdienst van Amsterdam. Samen bedachten zij een oplossing. Er moest gebouwd worden. Dat kon in Noord, in wat toen de ‘Buiksloterham’ heette. Van der Pek ontwierp de huizen. Louise Went was de vrouw van Van der Pek. Zij bedacht de interieurs voor de woningen. Tussen 1920 en 1930 werd de buurt gebouwd. De architect heeft zijn ontwerpen helaas nooit in het echt gezien. Hij stierf in 1919.

Van der Pek, geschiedenis van de Van der Pekbuurt

architect van der pek

Van der Pekbuurt
Een plan voor een deel van de Buiksloterham

Aan het begin van de twintigste eeuw lag er "goedkope grond aan de Overkant van het IJ." Hier kon de gemeente woningen met betaalbare huren bouwen voor arbeiders. Arie Keppler, de eerste directeur van het Gemeentelijke Woningbedrijf, ontwierp samen met architect J.E. van der Pek een plan voor een deel van de Buiksloterham. Het ging om het gebied ten westen van het Groot Noordhollandsch Kanaal. Het werk werd in familieverband voorbereid. Louise Went, echtgenote van de architect, bedacht de interieurs.

Van der Pekbuurt

Inhoud syndiceren