21 okt 2010 Raadsadres naar het Stadsdeel

Op 22 okt 2010 heeft de Huurdersvereniging vd Pekbuurt een raadsadres ingediend bij het Stadsdeel. De HVvdPek wil duidelijk maken aan de politiek dat het niet langer kan dat Ymere de bewoners nu al vanaf 2009 in angst en onzekerheid laat zitten. Het voorbeeldgebied verpauperd, er wordt geen onderhoud gedaan. De politiek moet haar burgers beschermen en een standpunt innemen inzake de veranderende renovatieplannen en uitvoering van Ymere in de van der Pekbuurt op sociaal en fysiek vlak.

Raadsadres Huurdersvereniging van der Pekbuurt
Sleutelbloemstraat 31 1H 1031 AK Amsterdam

10 sept antwoord raadsgriffie

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Namens Raadsgriffie
Verzonden: vrijdag 10 september 2010 14:02
Onderwerp: RE: Raadsadres Van der Pekbuurt

Goedemiddag,

Via Erna Berends ontvingen wij uw brief. brief 7 sept
Deze ingezonden brief wordt niet beschouwd als een raadsadres, het is immers gericht aan commissieleden en niet aan de deelraad. Wij zullen uw brief ter informatie doorsturen naar alle raadsleden en waarnemers. Daarmee komt uw brief ook terecht bij de commissieleden die u wilt aanschrijven.

6 sept brief naar Stadsdeel commissies

Deze brief is op 6 sept gestuurd als raadsadres maar bleek niet te voldoen aan de eisen van een raadsadres en is doorgestuurd naar alle leden van de twee commissies; ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving.

Raadsadres.
Aan:
De leden van de commissies ruimtelijke ontwikkeling en Leefomgeving van stadsdeel Amsterdam Noord.

6 september 2010
L.S.
Wij schrijven u deze brief ter kennismaking met de Huurders vereniging Van der Pekbuurt en om onze zorgen met u te delen over de handelwijze van Ymere, dat aanstuurt op sloop/nieuwbouw in de Van der Pekbuurt.

30 aug brief naar Stadsdeel bestuurders

Amsterdam 30 augustus 2010.

Aan stadsdeel bestuurders Diepeveen, Paquay en wijkconsulent Aslan,

Huurdersvereniging “van der Pekbuurt” in Amsterdam - Noord heeft jullie hulp nodig!
Onze buurt werd een tiental jaar geleden al gezien door de woningcorporaties als een wellicht winstgevend experiment in projectontwikkeling. De centrale stad dijt uit en de overstap naar ruimte aan “de overkant” is gezien op zijn charme. Daarmee zijn allerlei belangen gediend maar niet die van de huurders noch onze stedelijke en nationale huurwoningvoorraad.

Krachtwijken de Amsterdams wijkaanpak

Einddoel van de Amsterdamse Wijkaanpak is dat alle buurten in Amsterdam in 2018 op Normaal Amsterdams Peil (NAP) zijn gebracht. De basis voor de wijkaanpak wordt gevormd door het Amsterdams Uitvoeringsprogramma (AUP) dat tweejaarlijks wordt bijgesteld op basis van evaluatie en monitoring. Het eerste AUP geldt voor de jaren 2008-2009. Naast het AUP is de Wijkaanpak gebaseerd op de Buurtuitvoeringsplannen (BUP), waarin alle betrokken buurten specifieke activiteiten hebben geformuleerd.

Helpt bovenmodaal de achterstandswijk?

Minister van der laan

Komende woensdag debatteert de kamer met minister van der Laan over de veertig Vogelaarwijken in ons land. Achterstandswijken in grote steden die worden opgeknapt met geld van het rijk en de woningcorporaties. In die wijken wordt flink geinvesteerd in onderwijs, begeleiding naar werk, verbeteren van de veiligheid en het opknappen van de openbare ruimte. Ook maken veel goedkope huurwoningen plaats voor duurdere huur- en koopwoningen. Door meer hogere inkomens naar de buurt te halen moet de leefbaarheid verbeteren.

20 okt 2009 brief aan stadsdeel ivm stadsvernieuwingurgentie vd pekbuurt

Amsterdam, 20 oktober 2009

Geachte Kees Diepeveen,

Het bewonerscomité Van der Pek is sinds 2005 in gesprek met Ymere over de renovatieplannen voor de Van der Pekbuurt. Met de huidige voorstellen van Ymere dreigt de aanpak van de buurt over zo’n lange periode te worden uitgerekt, dat dit kan leiden tot jarenlange leegloop, tijdelijke verhuur en achteruitgang van de buurt, zonder duidelijk perspectief voor het kunnen blijven wonen in/terugkeer naar de Van der Pekbuurt.

verslag stadsdeel op bezoek in de van der Pekbuurt

Amsterdam, 22 juni 2009

L.S.

Het bewonerscomité Van der Pek is blij met het bezoek van het stadsdeel op 19 juni. Het comité is bijzonder verontrust naar aanleiding van de recente ontwikkelingen, besproken op de vergadering met Ymere op 18 juni. Wij waarderen het zeer dat we de gelegenheid hebben gekregen om met u te praten over wat gaande is in de Van der Pekbuurt. Graag willen wij u middels deze brief een samenvatting geven van wat besproken is en van de visie van het bewonerscomité op een aantal punten.

brandbrief Bewonerscomité aan het Stadsdeel

Stadsdeel Amsterdam Noord
Dagelijks Bestuur
t.a.v.: Kees Diepeveen
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
k.diepeveen@noord.amsterdam.nl

CC: Chris de Wild-Propitius, Beate Sisenop

Betreft: Spoedeisend verzoek voor overleg over de aanpak van Ymere in de van der Pekbuurt

datum: 7 december 2006

Geachte heer Diepeveen,

Amsterdamse arbeidersbuurt van de sloop gered

Amsterdamse arbeidersbuurt van sloop gered
(Dit artikel komt van de website van de SP)

18-06-2006 • De bewoners van de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord hebben hun strijd tegen woningcorporatie Ymere gewonnen. De oude arbeiderswoningen in deze karakteristieke buurt worden niet gesloopt. Bovendien zullen de huizen alleen met instemming van de bewoners gerenoveerd worden.
Van der Pekbuurt

Inhoud syndiceren