Correspondentie tussen Comité en Stadsdeel

Hier een overzicht van de correspondentie tussen stadsdeel en het buurtcomité.

14 dec 2011 1ste reactie op visie Ymere naar Stadsdeel en Ymere

LOGO Huurdersvereniging Van der Pekbuurt

Op 28 nov 2011 heeft Ymere voor het eerst haar visie "een tweede leven voor de Van der Pekbuurt" met het daaraan gekoppelde "woning programma" gepresenteerd.
De Huurdersvereniging is bijzonder geschrokken van de vergaande sloopplannen die Ymere heeft. In reactie op deze visie en plannen heeft de HVvdP op 14 dec een brief naar Ymere en stadsdeel en politiek gestuurd.


Kenmerk: HVvdPekbuurt027 Datum 14 dec. 2011
Betreft: reactie op presentatie visie 'Een tweede leven voor de Van der Pek'
Aan: Ymere, Dagelijks Bestuur en Stadsdeel Noord.

16 nov inspreken agendapunt 20, over "sloopdrang van Ymere en participatie".

Politiek schriftelijke vragen aan de gemeente Amsterdam

Hierbij mijn tekst ingesproken in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat op 16 november, agendapunt 20, over "sloopdrang van Ymere en participatie".
Na aanleiding van, Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Mulder van 14 juni 2011 inzake renovatie- en sloopactiviteiten van Ymere. Amsterdam, college van b&w van 19 juli 2011(zie bijlage)

reactie en visie van de HV op bewonersbrief van Ymere (31 maart 2011)

Op 4 april heeft de Huurdersverening(HV) een brief gestuurd aan het Stadsdeel en Ymere. In deze brief geven we een reactie op de bewonersbrief van 31mrt verstuurd door Ymere. Deze brief was een onaangename verrassing.

18 jan impasse overleg

Op 18 januari is op verzoek en onder leiding van Wethouder Kees Diepenveen een bijeenkomst geweest tussen het Stadsdeel, Ymere en de Huurdersvereniging van der Pekbuurt.


Na het behandelen van ons raadsadres in de Raad en de commisie ruimtelijke ordening is een van de punten die daaruit voortkwamen dat het wenselijk is dat het overleg tussen Ymere en de huurders weer op gang komt op een zinvollere manier dan de afgelopen jaren.

12 jan antwoord raadsadres wordt besproken

behandeling raadsadres vdpekbuurt 8 dec 2010

Woensdag avond 20:00uur is er op het stadsdeel een vergadering van de commissie RO Ruimtelijke ordening waarin het antwoord van ons raadsadres wordt besproken. Kom naar de vergadering voor ondersteuning.

tekst antwoord raadsadres

Steun het Raadsadres kom 8 dec naar het stadsdeel kantoor

tekst raadsadres Kom op 8 december om 20:00u naar het stadsdeelkantoor! Buikslotermeerplein 2000, Raadzaal. Op deze vergadering wordt het raadsadres van de Huurders Vereniging Van der Pekbuurt voorbesproken. Wij gaan ons sterk maken voor onze rechten. Iedereen is welkom!

24 nov raadsadres gaat door naar commisie

Vdpekbuurt-winter

Gisteravond hebben een aantal leden van de Huurdersvereniging aan alle raadsleden een pamflet uitgedeeld voordat de vergadering begon waarin ons raadsadres als ingekomen stuk behandeld zou worden. 35 stuks van bijlage zijn aan alle raadsleden uitgedeeld!
Het is goed gegaan!
Vrij snel al is besloten het adres inhoudelijk in de commissie te gaan behandelen.


GEEN SLOOP IN DE VAN DER PEKBUURT!!

Geacht Raadslid,

28 okt antwoord Stadsdeel op Raadsadres 21-11-10

In de bijlage ontvangstbevestiging en afhandelingsprocedure van ons raadsadres van 22 okt 2010. Op 24 november wordt onze brief behandeld in de raadsvergadering. De raad kan twee behandelmogelijkheden kiezen.

1 De raad besluit dat het dagelijks bestuur de brief beantwoord

2 de raad besluit dat het onderwerp van uw brief eerst in een raadscommisie besproken moet worden.

Het is van belang dat er zoveel mogelijk mensen uit de Van der Pekbuurt op 24 november naar de Raadsvergadering komen!

Inhoud syndiceren