14 dec 2011 1ste reactie op visie Ymere naar Stadsdeel en Ymere

LOGO Huurdersvereniging Van der Pekbuurt

Op 28 nov 2011 heeft Ymere voor het eerst haar visie "een tweede leven voor de Van der Pekbuurt" met het daaraan gekoppelde "woning programma" gepresenteerd.
De Huurdersvereniging is bijzonder geschrokken van de vergaande sloopplannen die Ymere heeft. In reactie op deze visie en plannen heeft de HVvdP op 14 dec een brief naar Ymere en stadsdeel en politiek gestuurd.


Kenmerk: HVvdPekbuurt027 Datum 14 dec. 2011
Betreft: reactie op presentatie visie 'Een tweede leven voor de Van der Pek'
Aan: Ymere, Dagelijks Bestuur en Stadsdeel Noord.

Brandbrief naar Gehrels: Wie beschermt ons erfgoed? onze buurt?

Op dec is de volgende brief naar Wethouder Gehrels gestuurd.

Datum 30 november 2011 Kenmerk: HVvdPEK025
Betreft: opheldering gevraagd betreft Monumentale status Van der Pekbuurt
Aan : Carolien Gehrels wethouder Cultuur en Monumenten

Geachte wethouder Carolien Gehrels,

Graag willen wij, namens bewoners, duidelijkheid over een beschermde status die van kracht zou zijn op onze buurt. Dit vragen we gezien huidige ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt.

27 april uitslag van de technische onderzoeken

Op 27 april heeft Ymere op een vijftal plaatsen met tenten in de wijk gestaan. Om de bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen en uitleg te krijgen over de uitkomsten van het technisch onderzoek in de voorbeeld blokken.

Helaas weten we nu nog steeds niet wat Ymere nu echt van plan is. Ze geven aan dat ze nog niet weten of ze gaan kiezen voor renovatie of sloop/nieuwbouw. Ze zeggen dat ze daar nog wel een paar maanden voor nodig hebben om dat uit te zoeken.

Ymere informeert april 2011

Half april 2011 heeft Ymere bij alle bewoners in de van der pekbuurt een kleuren nieuwsbrief in de bus gedaan. Met daarin uitleg over de stand van zaken van de voorbeeldblokken. Een planning over voortgang in de buurt. zie bijlage.

reactie en visie van de HV op bewonersbrief van Ymere (31 maart 2011)

Op 4 april heeft de Huurdersverening(HV) een brief gestuurd aan het Stadsdeel en Ymere. In deze brief geven we een reactie op de bewonersbrief van 31mrt verstuurd door Ymere. Deze brief was een onaangename verrassing.

11 nov HV schort overleg met Ymere op

Op 11 nov had de huurdersvereniging weer een overleg met Ymere. Op de vergadering hebben we een brief voorgelezen en zijn daarna weg gegaan. Wij hebben besloten om voorlopig het overleg met Ymere op te schorten. Dit als gevolg van het eindeloos wachten op antwoorden die niet komen. De Huurdersvereniging is van mening dat het niet fatsoenlijk is om mensen zolang in onzekerheid te laten zitten op sociaal gebied. Zie bijlage voor onze brief met argumenten.

verzoek om bouwtechnische onderzoeken

L.S.

Dank voor het toezenden van de agenda voor het overleg van Ymere met Bewonerscomité Van der Pek op 18 juni 2009.
Om ons terdege voor te kunnen bereiden op dit overleg hebben wij behoefte aan inzage in de bouwkundige onderzoeken op welke Ymere haar aanpak van de renovatie baseert. Wij herhalen daarom met klem ons verzoek (zie onze brief van 12 mei 2009) om ons zo snel mogelijk de bouwkundige onderzoeken te doen toekomen, die gedaan zijn in opdracht van Ymere in de leeggekomen woningen.

vervolg aanpak Van der Pekbuurt

Van der Pekbuurt
Vervolgaanpak van der Pekbuurt
t.b.v. overleg met bewonerscomité op 22 mei 2006
datum: 10 mei 2006
van: Piet Breebaart, Ymere

Bewonersonderzoek
Uit het onderzoek van Laagland Advies blijkt dat er weinig draagvlak bestaat voor bloksgewijze renovatie zoals Ymere die voorstaat. Met name het verplichte karakter van renovatie en gedwongen herhuisvesting van bewoners wordt door een meerderheid van ondervraagden afgewezen.

Pandsgewijze aanpak

Inhoud syndiceren