Parool 17 maart verzet tegen sloopplannen Ymere

stukje uit kranteartikel Parool 17 mrt 2012

Anne Hammers, parool 17 maart. Krantenartikel over de recente ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening van 14 maart. SP, Groen Links en PvdA in Noord vrezen met de Huurdersvereniging dat het karakter van de buurt zal worden aangetast. Zie bijlage.

Slopen of renoveren

Slopen of renoveren? 08 september 2011
bron: Aedes-Magazine 17-18/2011

Duizenden huurders krijgen jaarlijks de boodschap van hun corporatie dat aan sloop van hun woning wordt gedacht. Die sloopplannen zijn omvangrijker dan je op basis van de feitelijke kwaliteit van de woningvoorraad mag verwachten, meent Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management bij de TU Delft. Gruis is gespecialiseerd in het voorraadbeheer van corporaties.
Meer lezen

Artikel in Parool "PVDA hekelt sloopdrang van Ymere"

Artikel van 14 juni 2011 in het Parool:

Woningcorporatie Ymere sloopt en renoveert in de binnenstad keer op keer zonder dat bewoners een terugkeergarantie krijgen. Dit zegt de PvdA-fractie in de gemeenteraad in vragen. Aanleiding is het besluit van Ymere in de Palmstraat een rij panden af te breken.
artikel Parool

Inbrekers houden Van der Pekbuurt in greep

Is dit het resultaat van degelijk huizen onderhoud door Ymere?

Woonlasten Nederland hoogste van Europa

Date: Wed, 1 Sep 2010 14:10:12 +0200
27-08-2010

Woonlasten Nederland hoogste van Europa

Uit onderzoek voor de Europese Commissie blijkt dat de woonlasten in Nederland de hoogste van Europa zijn. In Nederland slokken de woonlasten gemiddeld 30,9% van het besteedbaar inkomen op, terwijl het Europese gemiddelde 22,2% is. Met name huurders hebben met een percentage van 38,7% een hoge woonlastenquote. Opvallend is ook de hoge woonlastenquote van de 20% huishoudens met de laagste inkomens in Nederland: bijna de helft (47,4%) van hun besteedbaar inkomen gaat op aan woonlasten.

Metro 26 mei Renovatie op het Breed stopgezet


De renovatie plannen op het Breed zijn stopgezet. Doordat er een nieuwe rechterlijke uitspraak is geweest over de telling van stemmen bij een draagvlak onderzoek.
Tot nu toe rekenden woningbouw corporaties bij het draagvlak onderzoek voor een renovatie tijdelijke huurders en leegstaande woningen mee als 'voor' stemmers.

Radio 1 "Vogelaarwijken en stadsvernieuwing"

Danny geeft een radia interview

Op donderdag 21 jan was er een radio interview met Flip de Jong van IKON voor het programma een andere wereld. Het Item met als thema Vogelaarwijken en stadsvernieuwing is uitgezonden op 24 jan 2010. Aan het woord komen oa, Ymere, bewonerscomite, PVDA kamerlid, Wouter van Gent, en een bewoner uit de Spaarndammer buurt.
luisteren via radio 1 een andere wereld

Inhoud syndiceren