PVDA stelt vragen over de Van der pekbuurt aan DB Noord

Kranten artikel: Woensdag 8 febr Marianne Ringma stelt vragen over de plannen van Ymere betreffende de van der Pekbuurt aan het DB Noord. De plannen behelzen renovatie maar ook flink sloop. Er is echter geen advies van Bureau monumenten gevraagd. Er zou een formeel advies moeten komen en ook de deelraad moet betrokken worden in de besluitvorming. Zie bijlage krantenartikel.

Stadsdeel stemt in met Ymere voor grootschalige sloop

pasop.jpg

Tot onze grote verbijstering hebben wij op donderdag 19 jan 2012 een brief van het Stadsdeel ontvangen. (zie bijlages)
Daarin staat dat op 19 dec 2011 het bestuur van Ymere en het Dagelijks Bestuur(DB) van het Stadsdeel tot overeenstemming zijn gekomen over de aanpak van het proefgebied. Ze stemmen in met de visie van Ymere "een tweede leven voor de van der Kekbuurt" en het daaraan gekoppelde woningprogramma. Zij stemmen dus in met grootschalige sloop! Zonder dat dit in de raad is besproken!

14 dec 2011 1ste reactie op visie Ymere naar Stadsdeel en Ymere

LOGO Huurdersvereniging Van der Pekbuurt

Op 28 nov 2011 heeft Ymere voor het eerst haar visie "een tweede leven voor de Van der Pekbuurt" met het daaraan gekoppelde "woning programma" gepresenteerd.
De Huurdersvereniging is bijzonder geschrokken van de vergaande sloopplannen die Ymere heeft. In reactie op deze visie en plannen heeft de HVvdP op 14 dec een brief naar Ymere en stadsdeel en politiek gestuurd.


Kenmerk: HVvdPekbuurt027 Datum 14 dec. 2011
Betreft: reactie op presentatie visie 'Een tweede leven voor de Van der Pek'
Aan: Ymere, Dagelijks Bestuur en Stadsdeel Noord.

Brandbrief naar Gehrels: Wie beschermt ons erfgoed? onze buurt?

Op dec is de volgende brief naar Wethouder Gehrels gestuurd.

Datum 30 november 2011 Kenmerk: HVvdPEK025
Betreft: opheldering gevraagd betreft Monumentale status Van der Pekbuurt
Aan : Carolien Gehrels wethouder Cultuur en Monumenten

Geachte wethouder Carolien Gehrels,

Graag willen wij, namens bewoners, duidelijkheid over een beschermde status die van kracht zou zijn op onze buurt. Dit vragen we gezien huidige ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt.

16 nov inspreken agendapunt 20, over "sloopdrang van Ymere en participatie".

Politiek schriftelijke vragen aan de gemeente Amsterdam

Hierbij mijn tekst ingesproken in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat op 16 november, agendapunt 20, over "sloopdrang van Ymere en participatie".
Na aanleiding van, Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Mulder van 14 juni 2011 inzake renovatie- en sloopactiviteiten van Ymere. Amsterdam, college van b&w van 19 juli 2011(zie bijlage)

Amsterdam Noord - Coalitieakkoord bekeken - oktober 2011

coalitieakkoord Amsterdam Noord 2010-2014

Coalitieakkoord 2010-2014
PvdA – GroenLinks – SP
9 april 2010

Het coalitieakkoord bekeken op renovatieplannen voor de Van der Pekbuurt.
Een samenvatting met relevantie informatie.
Het geheel is 10 pagina's tekst.
Zie de link naar het PDF bestand onderaan deze tekst.

Politiek over de Van der Pekbuurt

Wat heeft de politiek van Amsterdam Noord de laatste tijd gezegd over de toekomst van de Van der Pekbuurt? Wat staat er in het coalitie-accoord van SP, PvdA en GroenLinks? En wat staat er in de programma's van de politieke partijen?

Heeft de politiek een visie?
Heeft de politiek nog iets te zeggen?

Hieronder volgt meer. Bijdragen zijn welkom.
Mail naar info@vdpekbuurt.nl

Inhoud syndiceren