Parool: "Geen sloop in de Van der Pekbuurt."

artikel Parool, sloop van de baan in de Van der Pekbuurt

Artikel in het Parool van 27 april 2012. De Deelraad van Amsterdam Noord steunt bewoners die renovatie willen. De sloop van een deel van de van der Pekbuurt is van de baan. Ymere moet bewoners beter betrekken bij de plannen voor de buurt heeft de Deelraad van het stadsdeel besloten. De bewoners hebben op 26 april een eigen toekomstvisie gepresenteerd.
Voor het volledige artikel zie de bijlage.

Telegraaf: "Gouden kranen en slopen taboe."

artikel in de telegraaf over de van der pekbuurt

Artikel in de Telegraaf op 26 april 2012. De veelbesproken Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord moet niet grootscheeps worden gerenoveerd en al helemaal niet gesloopt. Aan de huisjes moet alleen het hoognodige worden opgeknapt en ze moeten vooral eenvoudig gehouden worden, waarmee ze geschikt blijven voor de lagere inkomens en de kleine huishoudens.
Voor het volledige artikel zie de bijlage.

SPITS: Wethouder Noord op de vingers getikt!


Gelukkig, de politiek wordt eindelijk wakker. Onze buurt is veel te bijzonder om zomaar af te breken.

21 mrt Telegraaf: 'Noord hard getroffen'

noord.jpeg

Hier het artikel uit de Telegraaf van 21-3-2012

20 mrt artikel in Nul 20 'Van der Pek wordt vervolgd'

VDPwordt-vervolgd020-maart2.jpg

Alweer een nieuw artikel over de buurt, in het tijdschrift over woonbeleid voor de stad nul20.

Donner effect vanaf oktober 2011 goed zichtbaar in de Van der Pekbuurt.

Woonbond steeds hogere huren

Sinds oktober 2011 zijn de woningen in de Van der Pekbuurt op Woningnet flink duurder geworden. Dit is een direct gevolg van de Donnerpunten. Maar ook een gevolg van het feit dat Ymere nu de volledige huurwaarde voor de vrij gekomen huizen rekent en daar bovenop komen de Donner huren.
Hagedoornweg 39-I (56m2) – 489,02 – week 10
Dovenetelstraat 9-I (50m2) – 433,85 – week 8
Bremstraat 4-Hs (36m2) – 645,28 – week 3
Jac. P. Thijsseplein 23-1 (50m2) – 546,55 – week 52
Lupineplein 33-1 (51m2) – 531,67 – week 52
Muurbloemstraat 6 HS (36m2) – 553.93 – aangeboden week 49

Parool 17 maart verzet tegen sloopplannen Ymere

stukje uit kranteartikel Parool 17 mrt 2012

Anne Hammers, parool 17 maart. Krantenartikel over de recente ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening van 14 maart. SP, Groen Links en PvdA in Noord vrezen met de Huurdersvereniging dat het karakter van de buurt zal worden aangetast. Zie bijlage.

Reactie ANGSAW op plannen Ymere voor de Van der Pekbuurt

ANGSAW heeft een brief gestuurd naar het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel. De plannen van woningbouwcorporatie Ymere voor de aanpak van de Van der Pekbuurt zijn aanzienlijk ingrijpender dan we al konden verwachten op basis van eerdere informatie zoals die o.a. naar buiten werd gebracht tijdens de door ANGSAW georganiseerde openbare bijeenkomst (6 oktober 2011) over de toekomst van de Van der Pekbuurt. Het Ymereplan is een voorbeeld van een top down benadering van stedelijke vernieuwing en toont weinig respect voor de cultuurhistorische betekenis van

14 maart Commissie vergadering RO Ontwikkelingen in de van der Pekbuurt

Beste bewoners,

Graag willen we jullie attenderen op de commissie vergadering ruimtelijke ordening op 14 maart om 20:00 uur op het Stadsdeel.

14 maart Commissie RO Ontwikkelingen in de van der Pekbuurt SP vragen

Op 14 maart 20:00 uur is er een vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De SP heeft de ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt geagendeerd:

tekst ingediend door SP:
Ymere heeft onlangs een woonvisie gepresenteerd over de van der Pekbuurt. Veel maatschappelijke organisaties, zoals de huurdersvereniging van der Pek, ANGSAW, vereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap, hebben verontrust gereageerd op deze plannen van IJmere. De deelraad heeft zich op dit moment nog niet uitgesproken

Inhoud syndiceren