Parool: Bewoners verliezen van het geld

Posteractie geen sloop in onze mooie buurt!

De discussie is losgebrand. In Het Parool, in de Tweede Kamer. Akties worden gevoerd: bij de pont, teken de petitie, en lees over de aktie bij proefblok Van der Pekstraat. Hier twee ingezonden brieven van actieve bewoners die van zich laten horen. DAT KUN JE ZELF OOK DOEN op deze website (mail ons) of in de rubriek Het laatste woord van Het Parool.

Lees ook dit:

Welke bewoners profiteren van renovatie?

kaart van de van der Pekbuurt

Veel berichten in oktober over sloop dan wel renovatie van de Van der Pekbuurt. In Het Parool van 2 oktober was het de SP die kritisch uithaalde naar Ymere, die wil slopen. Daarna volgden kamervragen en een kritische tekst van de PvdA Amsterdam. De directeur van Ymere probeert een positieve benadering en reageert in Het Parool: lees de bijlage. Het heet opeens dat bewoners 'profiteren' van renovatie. Het gaat opeens over 26 woningen. FOUT! Het gaat over 1500 woningen, het gaat bij Ymere over sloop. En het gaat bij Ymere zeker niet over de huidige bewoners die gaan profiteren.

PVDA raadslid "Tegen sloop in de Van der Pekbuurt"

Ranonkelkade-vdpekbuurt- wat een mooie buurt!

Beste mensen, het gaat goed met het idee dat sloop een fout is die niet meer te herstellen is.
Sloop is een slecht idee en al helemaal geen goed begin om op deze manier aan de wijk te werken! Zie de website van de PvdA Amsterdam: raadslid Mulder zet zich erg voor ons in:

Geslaagde actie!

Afgelopen vrijdag, 5 oktober, is er een eerste actie gevoerd bij het voorbeeldblok aan de van der Pekstraat. Tegen de sloopplannen die Ymere koste wat kost wil doorzetten!


Het was een groot succes!

Kamervragen over de Van der Pekbuurt

Kamervragen over de Van der Pekbuurt

Vragen, aan de Tweede Kamer der Staten Generaal van de leden Karabulut en Jansen (beiden SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voorgenomen sloop van woningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam door woningcorporatie Ymere (ingezonden 27 september 2012.)

Vraag 1
Wat is uw reactie op de berichten over de voorgenomen sloop van woningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam?1
Vraag 2

Parool: 'De macht terugpakken of voor altijd verliezen'

aktie hier wordt gewoond

De SP plaatst kanttekeningen bij de huidige regelgeving die het mogelijk maakt dat woningcorporaties als Ymere zomaar een hele wijk kunnen slopen 'omdat het dure grond is waarmee geld is te verdienen'. De huidige bewoners hebben het nakijken. Sadet Karabulut (SP Tweede Kamer), Remine Alberts (SP gemeenteraad Amsterdam) en Frans Rein Jurrema (SP deelraad Amsterdam Noord) laten een kritisch geluid horen. Het werd tijd!

De PvdA begrijpt het ook niet meer

De PVDA snapt het ook niet meer waarom houdt Ymere geen rekening met bewoners, politiek en monumenten organisaties?

Ondanks een ander advies van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en protesten van diverse maatschappelijke organisaties, kiest woningbouwcorporatie Ymere toch voor sloop/ nieuwbouw in de Van der Pekbuurt. De bewoners kregen onlangs een nieuwsbrief in de bus, waarin Ymere meldt vergunningen te hebben aangevraagd voor nieuwbouw en renovatie voor twee zogenoemde “voorbeeldblokken”.

Lees het hele item:
http://www.amsterdamnoord.pvda.nl/nieuws/nieuws/VragenvdPek2.html

SP krant: "Geef de Van der Pekbuurt terug aan de bewoners"

SP artikel over de van der pekbuurt

Artikel uit de SP krant 2 mei 2012.
De combinatie van een arme buurt en dure grond. Dat is de reden dat Ymere er alles aan doet om zijn plannen van sloop, renovatie en nieuwbouw er in de van der Pekbuurt door te krijgen. Zie bijlage voor artikel.

Inhoud syndiceren