OPROEP LEDENVERGADERING - 4 juni 2014

Oproep ledenvergadering
LEDENRAADPLEGING SOCIAAL PLAN

Woensdag 4 JUNI 2014
Gebouw De Volewijck
Heimansweg 33
Aanvang: 19:30 uur
Zaal open: 19:00 uur

Er ligt een Sociaal Plan voor vaste huurders in het 'proefgebied' (Jasmijnstraat en zuidelijker). Dit Sociaal Plan wordt besproken, uitgelegd, en er is ruimte voor vragen.
Dan zal dit Sociaal Plan in stemming worden gebracht.

Zelfbeheer schoonmaak en onderhoud openbare ruimte Van der Pekbuurt

Schoonmaak en onderhoud van de openbare ruimte in de Van der Pekbuurt kunnen beter en goedkoper geregeld worden als buurtbewoners zich daarvoor gaan inzetten. Het is daarnaast een kans voor buurtbewoners om meer greep op hun leefomgeving te krijgen. Het Stadsdeel wil de bewoners de ruimte geven om dit te laten zien. Het heeft het Amsterdams Steunpunt Wonen ASW gevraagd om, in samenwerking met de bewoners en Bert Mussig en de Huurdersvereniging in het bijzonder, als kwartiermaker voor het stapsgewijs overnemen van de schoonmaak en het onderhoud van de openbare ruimte in de Van der Pekbuurt op te treden.

Het stadsdeel stelt middelen beschikbaar en vraagt om een gezamenlijke bewonersinzet ten minste vergelijkbaar met het niveau van het huidige beheerplan. Bewoners kunnen het op hun eigen manier aanpakken, al moet er wel het een en ander geregeld worden. De bewoners zijn niet geboden aan huidige leveranciers en uitvoerder, m.u.v. de betrokken ambtenaren. De komst van de markt in de Van der Pekstraat en de start van de renovaties en instandhoudingsbeurt in het proefgebied later dit jaar zijn een extra aanleiding nu zelf meer invloed te verwerven en zelf de uitvoering vorm te geven en op te pakken.

Bert en het ASW zijn op zoek naar u, Van der Pek bewoner. Wilt u, deze kans mee aanpakken. Zelf en samen vorm geven aan een betere schoonmaak en beter straatmeubilair en meer bij de wensen aansluitend groen in de van der Pekbuurt. Eindelijk aan de slag. De eerste werkbijeenkomst was op maandag 10 maart. Wordt ook trekker! Ben je geinteresseerd, neem dan contact op met Bert Mussig, email naar balans@xs4all.nl.

ACTIE Huurderskaravaan op 12 maart 2014

Affiche Huurderskaravaan 12 maart 2014Beste buurtbewoners,

Er speelt veel in de stad over het stoppen van de afbraak van sociale woningen.
Hierbij informatie met pamflet en acties... Hang het voor de ramen.

Werk mee aan de actie op 12 maart, als je betrokken bent bij het onderwerp.
We hebben als vereniging de acties ook ondertekend.
Voorbereiding voor deze actie: donderdag 27 februari 2014.

Met hartelijke groet!!
Bart Stuart

Resultaten Bewonersenquete Februari 2013

LOGO Huurdersvereniging Van der Pekbuurt

Ten noorden van de Jasmijnstraat
Enquete februari 2013

Hier alle stukken met betrekking tot de bewonersenquete die is gehouden namens de Klankbordgroep (betrokken bewoners), de Huurdersvereniging en Ymere. De eerste drie bijlagen zijn het enqueteformulier, met de aanbiedingsbrief en info, zoals verstuurd naar de bewoners. De laatste drie bijlagen zijn resp. de resultaten, een overzichtelijke samenvatting (aanbevolen!) en een reactie van Ymere op de resultaten. Klik op de bijlage om die te downloaden en te lezen.

Geslaagde actie!

Afgelopen vrijdag, 5 oktober, is er een eerste actie gevoerd bij het voorbeeldblok aan de van der Pekstraat. Tegen de sloopplannen die Ymere koste wat kost wil doorzetten!


Het was een groot succes!

ECHO over sloop & renovatie

Deze buurt verdiend een opknapbeurt! geen sloop!

Ook de Echo besteedt aandacht aan de sloop/renovatieplannen van Ymere in het nummer van 19 september 2012.

Lees het hele artikel.

De PvdA begrijpt het ook niet meer

De PVDA snapt het ook niet meer waarom houdt Ymere geen rekening met bewoners, politiek en monumenten organisaties?

Ondanks een ander advies van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en protesten van diverse maatschappelijke organisaties, kiest woningbouwcorporatie Ymere toch voor sloop/ nieuwbouw in de Van der Pekbuurt. De bewoners kregen onlangs een nieuwsbrief in de bus, waarin Ymere meldt vergunningen te hebben aangevraagd voor nieuwbouw en renovatie voor twee zogenoemde “voorbeeldblokken”.

Lees het hele item:
http://www.amsterdamnoord.pvda.nl/nieuws/nieuws/VragenvdPek2.html

Een helder advies: het Rijksbeschermde Stadsgezicht direct toewijzen

Er is duidelijkheid over de beschermde status Van der Pekbuurt, namelijk een helder advies van Rijksadviseur Cultureel Erfgoed: het Rijkskbeschermde Stadsgezicht direct toewijzen, juist door de druk van de op handen zijnde plannen. Het is belangrijk want het Dagelijks Bestuur van gemeente Amsterdam Noord heeft ingestemd met de plannen van Ymere om over te gaan tot grootschalige sloop / nieuwbouw. Er wordt ingestemd met de visie van Ymere, de voorgestelde methode en het woonprogramma. Het advies voor de Van der Pekbuurt is in de volgende publicatie verschenen:

Woningnet benedenwoning vd Pekbuurt € 558!

Woningbouw Corporatie Ymere is buiten het onderzoeksgebied de huren al flink aan het optrekken. Zijn hier de eerste Donnerpunten verschijnselen zichtbaar?
Want hoe kan het dat een nog niet gerenoveerde woning van nog geen 43 m2 te huur wordt aangeboden voor 558 euro. In een buurt waar de toekomst van de huizen onzeker is door de renovatie plannen van Ymere. Is dit een vooruitzich op de toekomstplannen?

BB
Bezorgde buurtbewoner

Wijk in Nood!!

De Huurdersvereniging maakt zich grote zorgen over de voorgenomen sluitingen van de bibliotheek, Ons Huis en 't Crat in de Van der Pekbuurt. We hebben een brief aan het stadsdeel verzonden.

beste raadsgriffie amsterdam Noord, beste Margriet en Judith,

langs deze weg stuur ik u een attachment met daarin een schrijven aan alle raadsleden. Het onderwerp is de verwachtte effecten van bezuinigingen die de Van der Pekbuurt ongemeen hard raken. Onze zorg is dat in stilte dit wordt besloten, en deze brief maakt dat duidelijk.

Inhoud syndiceren