21 mrt Telegraaf: 'Noord hard getroffen'

noord.jpeg

Hier het artikel uit de Telegraaf van 21-3-2012

20 mrt artikel in Nul 20 'Van der Pek wordt vervolgd'

VDPwordt-vervolgd020-maart2.jpg

Alweer een nieuw artikel over de buurt, in het tijdschrift over woonbeleid voor de stad nul20.

18 maart Flyer van Huurdersvereniging verspreid door de buurt

Flyer-verspeid-17maart-2012-vdpekbuurt

In het weekend van 17 en 18 maart zijn door de hele buurt flyers van de Huurdersvereniging verspreid. De Huurdersvereniging wil eigen aanpak formuleren en presenteren van de renovatie Van de Buurt. Uitgangspunten zijn natuurlijk de huidige bewoners. In de nieuwe plannen van Ymere is nauwelijks nog plek voor bewoners met een smalle beurs. Zie bijlage voor flyer.

Parool 17 maart verzet tegen sloopplannen Ymere

stukje uit kranteartikel Parool 17 mrt 2012

Anne Hammers, parool 17 maart. Krantenartikel over de recente ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening van 14 maart. SP, Groen Links en PvdA in Noord vrezen met de Huurdersvereniging dat het karakter van de buurt zal worden aangetast. Zie bijlage.

14 maart Commissie RO Ontwikkelingen in de van der Pekbuurt SP vragen

Op 14 maart 20:00 uur is er een vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De SP heeft de ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt geagendeerd:

tekst ingediend door SP:
Ymere heeft onlangs een woonvisie gepresenteerd over de van der Pekbuurt. Veel maatschappelijke organisaties, zoals de huurdersvereniging van der Pek, ANGSAW, vereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap, hebben verontrust gereageerd op deze plannen van IJmere. De deelraad heeft zich op dit moment nog niet uitgesproken

PVDA stelt vragen over de Van der pekbuurt aan DB Noord

Kranten artikel: Woensdag 8 febr Marianne Ringma stelt vragen over de plannen van Ymere betreffende de van der Pekbuurt aan het DB Noord. De plannen behelzen renovatie maar ook flink sloop. Er is echter geen advies van Bureau monumenten gevraagd. Er zou een formeel advies moeten komen en ook de deelraad moet betrokken worden in de besluitvorming. Zie bijlage krantenartikel.

Stadsdeel stemt in met Ymere voor grootschalige sloop

pasop.jpg

Tot onze grote verbijstering hebben wij op donderdag 19 jan 2012 een brief van het Stadsdeel ontvangen. (zie bijlages)
Daarin staat dat op 19 dec 2011 het bestuur van Ymere en het Dagelijks Bestuur(DB) van het Stadsdeel tot overeenstemming zijn gekomen over de aanpak van het proefgebied. Ze stemmen in met de visie van Ymere "een tweede leven voor de van der Kekbuurt" en het daaraan gekoppelde woningprogramma. Zij stemmen dus in met grootschalige sloop! Zonder dat dit in de raad is besproken!

14 dec 2011 1ste reactie op visie Ymere naar Stadsdeel en Ymere

LOGO Huurdersvereniging Van der Pekbuurt

Op 28 nov 2011 heeft Ymere voor het eerst haar visie "een tweede leven voor de Van der Pekbuurt" met het daaraan gekoppelde "woning programma" gepresenteerd.
De Huurdersvereniging is bijzonder geschrokken van de vergaande sloopplannen die Ymere heeft. In reactie op deze visie en plannen heeft de HVvdP op 14 dec een brief naar Ymere en stadsdeel en politiek gestuurd.


Kenmerk: HVvdPekbuurt027 Datum 14 dec. 2011
Betreft: reactie op presentatie visie 'Een tweede leven voor de Van der Pek'
Aan: Ymere, Dagelijks Bestuur en Stadsdeel Noord.

Brandbrief naar Gehrels: Wie beschermt ons erfgoed? onze buurt?

Op dec is de volgende brief naar Wethouder Gehrels gestuurd.

Datum 30 november 2011 Kenmerk: HVvdPEK025
Betreft: opheldering gevraagd betreft Monumentale status Van der Pekbuurt
Aan : Carolien Gehrels wethouder Cultuur en Monumenten

Geachte wethouder Carolien Gehrels,

Graag willen wij, namens bewoners, duidelijkheid over een beschermde status die van kracht zou zijn op onze buurt. Dit vragen we gezien huidige ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt.

Poster actie "Onze buurt is goud waard"

We vragen aan iedereen om de poster GEEN SLOOP VAN ONZE MOOIE BUURT op te hangen in het raam van je voordeur of op je gewone raam. Het wordt hoog tijd om aan Ymere en de politiek te laten zien dat we houden van onze buurt. De wijk heeft een goede opknapbeurt nodig. We hebben genoeg van alle geruchten over sloop, Ymere kom uit de kast!

Inhoud syndiceren