Geen sloop!

Ymere heeft vorige week een ‘Ymere informeert’, september 2012, in de buurt verspreid. Hierin doet Ymere uit de doeken wat de plannen voor de voorbeeldblokken zijn en wat er daarna gaat gebeuren.
Het blok in de Begoniastraat zal gesloopt en herbouwd worden. In zogenaamde ‘retrostijl’. Lijkt net echt. Maar sloop is sloop en daar zijn we tegen!
Het blok in de Van der Pekstraat zal gerenoveerd worden.

De agenda van Ymere:
September/Oktober
- Aanvraag vergunning aanpak voorbeeldblokken
- Verder uitwerken toekomstbeeld (visie)
- Overleg met Huurdersvereniging

Ymere informeert april 2011

Half april 2011 heeft Ymere bij alle bewoners in de van der pekbuurt een kleuren nieuwsbrief in de bus gedaan. Met daarin uitleg over de stand van zaken van de voorbeeldblokken. Een planning over voortgang in de buurt. zie bijlage.

31 mrt Ymere stuurt een bewonersbrief door de vd Pekbuurt

In het weekend van 31 maart is bij alle bewoners in de Van der Pekbuurt onderstaande brief aangekomen.

Nieuwsbrieven van Ymere vanaf 2006

Hieronder vind u de nieuwsbrieven die vanaf 2006 in de Van der Pekbuurt zijn verspreid door Ymere.

Inhoud syndiceren