28 okt antwoord Stadsdeel op Raadsadres 21-11-10

In de bijlage ontvangstbevestiging en afhandelingsprocedure van ons raadsadres van 22 okt 2010. Op 24 november wordt onze brief behandeld in de raadsvergadering. De raad kan twee behandelmogelijkheden kiezen.

1 De raad besluit dat het dagelijks bestuur de brief beantwoord

2 de raad besluit dat het onderwerp van uw brief eerst in een raadscommisie besproken moet worden.

Het is van belang dat er zoveel mogelijk mensen uit de Van der Pekbuurt op 24 november naar de Raadsvergadering komen!

4 okt start Inloopspreekuur Huurdersverening

Vanaf maandag 4 oktober zal er om de twee weken van 19.30 uur tot 21:00 uur een inloop spreekuur van de Huurdersvereniging zijn in de Wijkpost in de vd Pekstraat. Op die manier is het voor iedereen mogelijk langs te komen, problemen aan te kaarten, ideeën te komen bespreken, lid te worden, vragen te stellen enz. Dat alles kunnen wij dan meenemen in het overleg met Ymere

PLANNING

INLOOP huurdersvereniging:
maandag 4 okt van 19:30 - 21:00 uur
maandag 18 okt van 19:30 - 21:00 uur
maandag 1 nov van 19:30 - 21:00 uur
maandag 15 nov van 19:30 - 21:00 uur

verslag 22 sept info avond door HVvdPek voor het voorbeeldgebied

Kort Verslag Voorlichtingsavond van woensdag 22 september voor de bewoners in het onderzoeksgebied.

Aanwezig: Isabel Nielen, Bert Mussig, Bea van den Berg. (huurdersvereniging) Piet Priems (Wijksteunpunt Noord), Bert Meintser ( Vertegenwoordiging van Amsterdams Steunpunt Wonen) , Jurjen Tuinman ( Advocaat en gespecialiseerd in woonrecht en woonrechtkwesties)

Agenda van de avond
Welkom
Verslag bijeenkomsten met Ymere
Verslag van contacten met de politiek
Bert Meinster ASW, Piet Priems WSW, Jurjen Tuinman advocaat.

6 sept brief naar Stadsdeel commissies

Deze brief is op 6 sept gestuurd als raadsadres maar bleek niet te voldoen aan de eisen van een raadsadres en is doorgestuurd naar alle leden van de twee commissies; ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving.

Raadsadres.
Aan:
De leden van de commissies ruimtelijke ontwikkeling en Leefomgeving van stadsdeel Amsterdam Noord.

6 september 2010
L.S.
Wij schrijven u deze brief ter kennismaking met de Huurders vereniging Van der Pekbuurt en om onze zorgen met u te delen over de handelwijze van Ymere, dat aanstuurt op sloop/nieuwbouw in de Van der Pekbuurt.

Komt allen 22 september

30 aug brief naar Stadsdeel bestuurders

Amsterdam 30 augustus 2010.

Aan stadsdeel bestuurders Diepeveen, Paquay en wijkconsulent Aslan,

Huurdersvereniging “van der Pekbuurt” in Amsterdam - Noord heeft jullie hulp nodig!
Onze buurt werd een tiental jaar geleden al gezien door de woningcorporaties als een wellicht winstgevend experiment in projectontwikkeling. De centrale stad dijt uit en de overstap naar ruimte aan “de overkant” is gezien op zijn charme. Daarmee zijn allerlei belangen gediend maar niet die van de huurders noch onze stedelijke en nationale huurwoningvoorraad.

Nieuwsbrief 02 en Agenda eerste algemene ledenvergadering

van-der-pekstraat-avond

Eerste Algemene Ledenvergadering
maandag 8 maart van 19:30 tot 21:00u
Bredero College, Buiksloterweg 85

Beste Bewoners,

De Huurdersvereniging Van der Pekbuurt organiseert maandag 8 maart haar eerste algemene ledenvergadering. Kom naar deze belangrijke buurtbijeenkomst!
De uitkomst van het proef project dit jaar is ook van belang voor uw woning. Ook als u buiten het onderzoeksgebied woont.

3 maart in Douniazade: informatie bijeenkomst

vdpekstraat een van de pilot blokken

In moedercentrum Douniazade, Van der Pekstraat is op woensdag ochtend 3 maart 2010 van 9:30 tot 11:30u een informatie bijeenkomst voor vrouwen.

Leden van Huurdersvereniging geven informatie over de renovatie plannen van Ymere en wat de Huurdervereniging wil bereiken voor de bewoners. U kunt vragen stellen en uw mening geven.

Alle vrouwen uit de buurt zijn van harte welkom.
(Deze bijeenkomst is alleen voor vrouwen toegankelijk.)

Oude huurdersvereniging van der Pekbuurt

Tijdens de bewoners bijeenkomst op 7 dec 2009 bleek dat er volgens Frits Groen (een van de bewoners in de buurt) er al een huurdersvereniging bestond. Opgericht in 1968. Bij nader onderzoek is echter gebleken dat deze vereniging niet meer is activeren voor de Van der Pekbuurt. Omdat deze oude vereniging in de jaren 90 is samengegaan met andere wijken in Noord.

Huurdersvereniging Van der Pek in oprichting

 2009-07-12 bewonersavond-vdpekbuurt-Ymere-Stadsdeel 30 januari 2010 2009-07-12 bewonersavond-vdpekbuurt-Ymere-Stadsdeel

Vereniging in oprichting
Tijdens de bewonersbijeenkomst van 7 dec 2009 over de renovatie plannen van Ymere in de Van der Pekbuurt is gebleken dat meer dan 100 buurtbewoners hebben getekend voor het oprichten van een Huurdersvereniging in de Van der Pekbuurt.

Hoe staat het met de oprichting?

Inhoud syndiceren