11 april 2012 - Algemene Ledenvergadering

Notulen ALV 11 april 2012, locatie zaal Brederode, 19:30 - 21:00 uur
Aanwezig: vaste leden Huurdersvereniging Van der Pekbuurt.
Gasten: Herman Leisink, beoogd mediator en Eef van der Vliet, onderzoeker UVA.

Aanvang 19:35 uur, Welkom Iedereen

VERENIGINGSZAKEN

1 – Verslag van de gesprekken met Ymere en het Stadsdeel in 2011

Er zijn gesprekken geweest met Ymere en het Stadsdeel om tot een nieuw Sociaalplan voor de Van der Pekbuurt te komen. Deze gesprekken zijn in oktober/november 2011 gestrand, omdat Ymere hun toekomstvisie nog niet op orde of gedeeld had.

23 maart: Algemene ledenvergadering

Eerste impressie Algemene Ledenvergadering
Op 23 maart was de eerste Algemene Ledenvergadering. Er waren 56 leden aanwezig. In totaal waren we incl. bestuur en actieve leden met 64 man.
Van alle aanwezigen waren er 22 uit het proefgebied. Er was één aspirant-lid van SBO en één onderzoekend sociologe uit bewonerscomité Oost aanwezig.

23 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING

Kom naar de ledenvergadering als je mee wilt praten en denken over de Van der Pekbuurt. Vaste huurders, tijdelijke huurders iedereen is welkom. In de bijlage vindt je de nieuwsbrief van maart.

De agenda voor de vergadering wordt binnen enkele dagen op de website gepubliceerd en is op te halen in de Wijkpost.

Agenda Huurvereniging Van der Pekbuurt.

Punt één: Opening

18 jan impasse overleg

Op 18 januari is op verzoek en onder leiding van Wethouder Kees Diepenveen een bijeenkomst geweest tussen het Stadsdeel, Ymere en de Huurdersvereniging van der Pekbuurt.


Na het behandelen van ons raadsadres in de Raad en de commisie ruimtelijke ordening is een van de punten die daaruit voortkwamen dat het wenselijk is dat het overleg tussen Ymere en de huurders weer op gang komt op een zinvollere manier dan de afgelopen jaren.

12 jan antwoord raadsadres wordt besproken

behandeling raadsadres vdpekbuurt 8 dec 2010

Woensdag avond 20:00uur is er op het stadsdeel een vergadering van de commissie RO Ruimtelijke ordening waarin het antwoord van ons raadsadres wordt besproken. Kom naar de vergadering voor ondersteuning.

tekst antwoord raadsadres

24 nov raadsadres gaat door naar commisie

Vdpekbuurt-winter

Gisteravond hebben een aantal leden van de Huurdersvereniging aan alle raadsleden een pamflet uitgedeeld voordat de vergadering begon waarin ons raadsadres als ingekomen stuk behandeld zou worden. 35 stuks van bijlage zijn aan alle raadsleden uitgedeeld!
Het is goed gegaan!
Vrij snel al is besloten het adres inhoudelijk in de commissie te gaan behandelen.


GEEN SLOOP IN DE VAN DER PEKBUURT!!

Geacht Raadslid,

20 nov Nieuwsbrief 3


Dit weekend is nieuwsbrief3 rondgedeeld in de hele Van der Pekbuurt. Er zijn veel ontwikkelingen in gang gezet. Dat kunnen jullie ook lezen in de nieuwsbrief. Op 24 nov wordt ons raadsadres behandelt als ingekomen stuk bij de deelraad. Hoewel we daar niet kunnen inspreken is het wel van belang dat we daar met een flink aantal mensen zijn op de tribune. Dus kom daar heen om het raadsadres te steunen!!!! De bedoeling is dat het raadsadres doorgestuurd wordt naar een commissie.
Open de bijlage om de nieuwsbrief te lezen.

11 nov HV schort overleg met Ymere op

Op 11 nov had de huurdersvereniging weer een overleg met Ymere. Op de vergadering hebben we een brief voorgelezen en zijn daarna weg gegaan. Wij hebben besloten om voorlopig het overleg met Ymere op te schorten. Dit als gevolg van het eindeloos wachten op antwoorden die niet komen. De Huurdersvereniging is van mening dat het niet fatsoenlijk is om mensen zolang in onzekerheid te laten zitten op sociaal gebied. Zie bijlage voor onze brief met argumenten.

2 nov Buurtplatformbijeenkomst Van der pekbuurt

Op 2 nov organiseerde Ymere een buurtplatform bijeenkomst met als thema de Fysieke aanpak Van der Pekbuurt. Een persoonlijk verslag van een van onze leden

Dinsdag 2 november was er in Ons Huis een buurtplatform. Henny Timmerije van Ymere zou er informatie geven over de fysieke aanpak in de Van der Pekbuurt. De zaal was goed gevuld met zo’n 50 bewoners. Tot groot ongenoegen en woede van veel aanwezigen, bleek na veel aandringen en herhaalde vragen dat Ymere nergens antwoord op kon geven:

Inhoud syndiceren