OPROEP LEDENVERGADERING - 4 juni 2014

Oproep ledenvergadering
LEDENRAADPLEGING SOCIAAL PLAN

Woensdag 4 JUNI 2014
Gebouw De Volewijck
Heimansweg 33
Aanvang: 19:30 uur
Zaal open: 19:00 uur

Er ligt een Sociaal Plan voor vaste huurders in het 'proefgebied' (Jasmijnstraat en zuidelijker). Dit Sociaal Plan wordt besproken, uitgelegd, en er is ruimte voor vragen.
Dan zal dit Sociaal Plan in stemming worden gebracht.

Spreekuur voor alle bewoners

Ook voor niet-leden!

Elke 2e en 4e maandag van de maand
19:30 - 21:30 uur

Gebouw de Volewijck 
Heimansweg 33

ACTIE Huurderskaravaan op 12 maart 2014

Affiche Huurderskaravaan 12 maart 2014Beste buurtbewoners,

Er speelt veel in de stad over het stoppen van de afbraak van sociale woningen.
Hierbij informatie met pamflet en acties... Hang het voor de ramen.

Werk mee aan de actie op 12 maart, als je betrokken bent bij het onderwerp.
We hebben als vereniging de acties ook ondertekend.
Voorbereiding voor deze actie: donderdag 27 februari 2014.

Met hartelijke groet!!
Bart Stuart

Bezwaar: Red de bomen Van der Pekstraat

Ziet u dat men bezig is de bomen te kappen?
Reageer direct en bel onze noodtelefoon: 06 57758243

Helaas is 31 oktober 2013 het besluit genomen dat de 75 bomen (moerascipressen) aan de Van der Pekstraat gekapt mogen worden.
Het besluit en hoe u bezwaar kunt maken (binnen 6 weken gerekenend vanaf 31 oktober) vind u hier.
Het ondertekenen van de petitie, ook op deze website, staat geheel los van het aantekenen van bezwaar.
Bezwaar maken is DE manier om nog effect te kunnen hebben op de bomenkap.

Meer weten? Kijk hier.

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING

VOOR ALLE 1500 BEWONERS UIT DE VAN DER PEKBUURT

WANNEER
Vrijdag 29 november
aanvang 19:30 uur

WAAR
Volewijck gebouw
bij speeltuin Heimansweg 33

Petitie: Red de bomen Van der Pekstraat

Van der Pekstraat - de groene loper

Stadsdeel Noord wil 75 gezonde bomen kappen in de Van der Pekstraat. Hoe de straat eruit komt te zien is onduidelijk.
Vindt u het ook zonde als de bomen gekapt worden en wilt u ook dat omwonenden en belanghebbenden inspraak hebben in wat er met de bomen en de straat gebeurt?

Teken de petitie!
Klik hier naar de petitie....

24 juni 2013 - Bewoners bijeenkomst

bewoners in beeld

Op maandag 24 juni 2013 is er een buurtbijeenkomst voor alle bewoners van de Van der Pekbuurt in De Volewijck, Heimansweg 33 (bij de speeltuin), aanvang 19:30 uur.
De laatste ontwikkelingen met betrekking tot het opknappen van woningen en buitenruimte zullen worden besproken. De Huurdersvereniging hoort graag ook uw mening. Tijd om bij te praten.

 

Buurtworkshop met Hein de Haan

Hier wordt gewoond! Huurdersvereniging Van der Pekbuurt actie poster

Vandaag zijn we met een aantal bewoners uit de buurt op stap geweest met Architect Hein de Haan. In deze buurtworkshop praten we met bewoners over de stedenbouwkundige ontwikkelingen in onze buurt. Maar dan gezien vanuit het standpunt van de huidige bewoners!
Nadat we door de buurt hebben gelopen aan het werk rond de tafel. De input gebruiiken we voor het verder uitwerken van de Bewonersvisie.

LET OP belangrijke data!

Op 31 maart aanvang 10:30 uur. Buurtworkshop onder leiding van Hein de Haan. Verzamelen bij het Poortgebouw in de Tolhuistuin.

Op 5 april wordt het raadsadres inzake de monumentale status van de buurt besproken. Kom op voor de buurt en kom naar het Stadsdeelkantoor. Aanvang 20:00 uur.

11 april Algemene leden Vergadering van de huurdersvereniging Van der Pekbuurt. Aanvang 19:30 uur, zaal open vanaf 19:00. Kantine Bredero College.

6 oktober 2011 - Wat is de toekomst van de Van der Pekbuurt?

Graag willen we u attenderen op de ANGSAW-bijeenkomst:

Wat is de toekomst van de Van der Pekbuurt?
6 oktober 20:00 uur in het hotel NH Galaxy. Distelkade 21

Kom ook!

Inhoud syndiceren