Metro 26 mei Renovatie op het Breed stopgezet


De renovatie plannen op het Breed zijn stopgezet. Doordat er een nieuwe rechterlijke uitspraak is geweest over de telling van stemmen bij een draagvlak onderzoek.
Tot nu toe rekenden woningbouw corporaties bij het draagvlak onderzoek voor een renovatie tijdelijke huurders en leegstaande woningen mee als 'voor' stemmers.

Oprichting is eindelijk klaar!

Mosplein-oude foto-vdpekbuurt

Het heeft langer geduurd dan we dachten maar de Huurdersvereniging van der Pekbuurt is nu klaar met de oprichting. De statuten zijn ondertekend. De vereniging is ingeschreven bij de kamer van Koophandel en de vereniging heeft een eigen bankrekening.
Dat betekend dat mensen nu ook lid kunnen worden via de email en het lidmaatschap kunnen overmaken naar de bankrekening. Ook giften zijn van harte welkom.

Huurdersvereniging van der Pekbuurt
Triodosbank rek nr: 39.05.04.122

Nieuwsbrief 02 en Agenda eerste algemene ledenvergadering

van-der-pekstraat-avond

Eerste Algemene Ledenvergadering
maandag 8 maart van 19:30 tot 21:00u
Bredero College, Buiksloterweg 85

Beste Bewoners,

De Huurdersvereniging Van der Pekbuurt organiseert maandag 8 maart haar eerste algemene ledenvergadering. Kom naar deze belangrijke buurtbijeenkomst!
De uitkomst van het proef project dit jaar is ook van belang voor uw woning. Ook als u buiten het onderzoeksgebied woont.

Hoe staat het met de oprichting?

Op donderdag 28 februari was het zover. De Statuten worden ondertekend bij de notaris. Nu nog de inschrijving bij de Kamer van Koophandel regelen. Daarna kunnen we een rekening openen en zijn we een officieel rechtspersoon geworden.

3 maart in Douniazade: informatie bijeenkomst

vdpekstraat een van de pilot blokken

In moedercentrum Douniazade, Van der Pekstraat is op woensdag ochtend 3 maart 2010 van 9:30 tot 11:30u een informatie bijeenkomst voor vrouwen.

Leden van Huurdersvereniging geven informatie over de renovatie plannen van Ymere en wat de Huurdervereniging wil bereiken voor de bewoners. U kunt vragen stellen en uw mening geven.

Alle vrouwen uit de buurt zijn van harte welkom.
(Deze bijeenkomst is alleen voor vrouwen toegankelijk.)

8 maart: Eerste Algemene Ledenvergadering

In het Bredero College, Buiksloterweg 185, is op 8 maart van 19:30 tot 21:00u de Eerste Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt.

Leden van de Huurdersvereniging geven informatie over de renovatie plannen van Ymere en wat de vereniging wil bereiken voor de bewoners. U kunt vragen stellen en uw mening geven. Samen kijken we hoe we verder gaan.

Iedereen is van harte welkom. Komt allen!

PS: Ook niet leden zijn van harte welkom en als u dat wilt kunt u ter plekke lid worden van de vereniging.

Huurdersvereniging Van der Pek in oprichting

 2009-07-12 bewonersavond-vdpekbuurt-Ymere-Stadsdeel 30 januari 2010 2009-07-12 bewonersavond-vdpekbuurt-Ymere-Stadsdeel

Vereniging in oprichting
Tijdens de bewonersbijeenkomst van 7 dec 2009 over de renovatie plannen van Ymere in de Van der Pekbuurt is gebleken dat meer dan 100 buurtbewoners hebben getekend voor het oprichten van een Huurdersvereniging in de Van der Pekbuurt.

Hoe staat het met de oprichting?

Helpt bovenmodaal de achterstandswijk?

Minister van der laan

Komende woensdag debatteert de kamer met minister van der Laan over de veertig Vogelaarwijken in ons land. Achterstandswijken in grote steden die worden opgeknapt met geld van het rijk en de woningcorporaties. In die wijken wordt flink geinvesteerd in onderwijs, begeleiding naar werk, verbeteren van de veiligheid en het opknappen van de openbare ruimte. Ook maken veel goedkope huurwoningen plaats voor duurdere huur- en koopwoningen. Door meer hogere inkomens naar de buurt te halen moet de leefbaarheid verbeteren.

nieuwsbrief ASW 70% regeling

nieuws april 2006
Stedelijke Vernieuwing & All-In Wonen

Dit is een digitale nieuwsbrief van het ASW werkteam Stedelijke Vernieuwing en All-In Wonen. De nieuwsbrief is opgezet voor medewerkers van organisaties, beroepskrachten en vrijwilligers, die op velerlei wijzen betrokken zijn bij het ondersteunen van bewoners in stedelijke vernieuwingsprocessen. Er is behoefte aan een vraagbaak en informatie-uitwisseling van bewonersondersteuners en daarbij zou deze digitale nieuwsbrief van dienst kunnen zijn.
U kunt zich met het formulier in de linkerkolom op deze nieuwsbrief abonneren.

Onderhoud - pas als de ombudsman wordt ingeschakeld?

Dit filmpje toont weer eens aan hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Mensen leven in erbarmelijk onderhouden huizen. De verhuurder doet niets. TOTDAT.....

Kijk en bedenk hoe jouw eigen situatie eruit zien.

Schandalig!

Inhoud syndiceren