28 okt antwoord Stadsdeel op Raadsadres 21-11-10

In de bijlage ontvangstbevestiging en afhandelingsprocedure van ons raadsadres van 22 okt 2010. Op 24 november wordt onze brief behandeld in de raadsvergadering. De raad kan twee behandelmogelijkheden kiezen.

1 De raad besluit dat het dagelijks bestuur de brief beantwoord

2 de raad besluit dat het onderwerp van uw brief eerst in een raadscommisie besproken moet worden.

Het is van belang dat er zoveel mogelijk mensen uit de Van der Pekbuurt op 24 november naar de Raadsvergadering komen!

21 okt 2010 Raadsadres naar het Stadsdeel

Op 22 okt 2010 heeft de Huurdersvereniging vd Pekbuurt een raadsadres ingediend bij het Stadsdeel. De HVvdPek wil duidelijk maken aan de politiek dat het niet langer kan dat Ymere de bewoners nu al vanaf 2009 in angst en onzekerheid laat zitten. Het voorbeeldgebied verpauperd, er wordt geen onderhoud gedaan. De politiek moet haar burgers beschermen en een standpunt innemen inzake de veranderende renovatieplannen en uitvoering van Ymere in de van der Pekbuurt op sociaal en fysiek vlak.

Raadsadres Huurdersvereniging van der Pekbuurt
Sleutelbloemstraat 31 1H 1031 AK Amsterdam

HVvdPEK Inloopspreekuur iedere twee weken

Dit spreekuur is van de Huurdersvereniging voor iedereen die meer wil weten, of wat wil doen, of lid wil worden. Voor vaste of tijdelijke huurders iedereen is welkom. Van der Pekstraat 51. KOM OOK ONDERHOUD KLACHTEN MELDEN!

4 okt start Inloopspreekuur Huurdersverening

Vanaf maandag 4 oktober zal er om de twee weken van 19.30 uur tot 21:00 uur een inloop spreekuur van de Huurdersvereniging zijn in de Wijkpost in de vd Pekstraat. Op die manier is het voor iedereen mogelijk langs te komen, problemen aan te kaarten, ideeën te komen bespreken, lid te worden, vragen te stellen enz. Dat alles kunnen wij dan meenemen in het overleg met Ymere

PLANNING

INLOOP huurdersvereniging:
maandag 4 okt van 19:30 - 21:00 uur
maandag 18 okt van 19:30 - 21:00 uur
maandag 1 nov van 19:30 - 21:00 uur
maandag 15 nov van 19:30 - 21:00 uur

verslag 22 sept info avond door HVvdPek voor het voorbeeldgebied

Kort Verslag Voorlichtingsavond van woensdag 22 september voor de bewoners in het onderzoeksgebied.

Aanwezig: Isabel Nielen, Bert Mussig, Bea van den Berg. (huurdersvereniging) Piet Priems (Wijksteunpunt Noord), Bert Meintser ( Vertegenwoordiging van Amsterdams Steunpunt Wonen) , Jurjen Tuinman ( Advocaat en gespecialiseerd in woonrecht en woonrechtkwesties)

Agenda van de avond
Welkom
Verslag bijeenkomsten met Ymere
Verslag van contacten met de politiek
Bert Meinster ASW, Piet Priems WSW, Jurjen Tuinman advocaat.

22 sept voorlichtings avond over de renovatie plannen

Deze uitnodiging is aan alle bewoners van het voorbeeld gebied door de bus gedaan. Zowel vaste als tijdelijke bewoners

Huurdersvereniging van der Pekbuurt nodigt u uit voor een voorlichtingsavond over de renovatie plannen. De avond is bedoeld voor alle bewoners uit het "proefgebied". Tot op heden wil Ymere u nog geen terugkeer in uw woning garanderen. Op de avond willen wij u verslag doen van de vijf besprekingen die de Huurdersvereniging voerde met Ymere en u voorlichten over uw rechten.

De avond zal worden gehouden op:
Woensdagavond 22 september in Buurthuis Ons Huis.
(Op de hoek van de Papaverweg en Wingerdweg tegenover de videotheek). Binnenlopen en koffie om half 8 (dus 19:30) een kwartier later begint de voorlichtingsavond.

10 sept antwoord raadsgriffie

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Namens Raadsgriffie
Verzonden: vrijdag 10 september 2010 14:02
Onderwerp: RE: Raadsadres Van der Pekbuurt

Goedemiddag,

Via Erna Berends ontvingen wij uw brief. brief 7 sept
Deze ingezonden brief wordt niet beschouwd als een raadsadres, het is immers gericht aan commissieleden en niet aan de deelraad. Wij zullen uw brief ter informatie doorsturen naar alle raadsleden en waarnemers. Daarmee komt uw brief ook terecht bij de commissieleden die u wilt aanschrijven.

Huurdersvereniging moet beter communiceren

Het is begin september en de Huurdersvereniging is zich ervan bewust dat we sinds de oprichtingsvergadering in maart 2010 al te lang niets hebben geplubiceerd op onze website en in nieuwsbrieven naar de buurt. Daar hebben we ook kritiek over gekregen uit de buurt. Het lijkt dat we al die tijd niets gedaan hebben, dat is gelukkig niet zo maar we hebben wel te weinig gecommuniceert.

Dat moet beter en dat gaan we ook doen!

KNELPUNT - LID WORDEN - CONTRIBUTIE INNEN

6 sept brief naar Stadsdeel commissies

Deze brief is op 6 sept gestuurd als raadsadres maar bleek niet te voldoen aan de eisen van een raadsadres en is doorgestuurd naar alle leden van de twee commissies; ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving.

Raadsadres.
Aan:
De leden van de commissies ruimtelijke ontwikkeling en Leefomgeving van stadsdeel Amsterdam Noord.

6 september 2010
L.S.
Wij schrijven u deze brief ter kennismaking met de Huurders vereniging Van der Pekbuurt en om onze zorgen met u te delen over de handelwijze van Ymere, dat aanstuurt op sloop/nieuwbouw in de Van der Pekbuurt.

30 aug brief naar Stadsdeel bestuurders

Amsterdam 30 augustus 2010.

Aan stadsdeel bestuurders Diepeveen, Paquay en wijkconsulent Aslan,

Huurdersvereniging “van der Pekbuurt” in Amsterdam - Noord heeft jullie hulp nodig!
Onze buurt werd een tiental jaar geleden al gezien door de woningcorporaties als een wellicht winstgevend experiment in projectontwikkeling. De centrale stad dijt uit en de overstap naar ruimte aan “de overkant” is gezien op zijn charme. Daarmee zijn allerlei belangen gediend maar niet die van de huurders noch onze stedelijke en nationale huurwoningvoorraad.

Inhoud syndiceren