Achterstallig onderhoud daken

Er is steeds meer achterstallig onderhoud binnen en buiten de huizen onderstaande foto's zijn recentelijk genomen door een buurtbewoner in de buurt.


.

23 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING

Kom naar de ledenvergadering als je mee wilt praten en denken over de Van der Pekbuurt. Vaste huurders, tijdelijke huurders iedereen is welkom. In de bijlage vindt je de nieuwsbrief van maart.

De agenda voor de vergadering wordt binnen enkele dagen op de website gepubliceerd en is op te halen in de Wijkpost.

Agenda Huurvereniging Van der Pekbuurt.

Punt één: Opening

12 jan antwoord raadsadres wordt besproken

behandeling raadsadres vdpekbuurt 8 dec 2010

Woensdag avond 20:00uur is er op het stadsdeel een vergadering van de commissie RO Ruimtelijke ordening waarin het antwoord van ons raadsadres wordt besproken. Kom naar de vergadering voor ondersteuning.

tekst antwoord raadsadres

Steun het Raadsadres kom 8 dec naar het stadsdeel kantoor

tekst raadsadres Kom op 8 december om 20:00u naar het stadsdeelkantoor! Buikslotermeerplein 2000, Raadzaal. Op deze vergadering wordt het raadsadres van de Huurders Vereniging Van der Pekbuurt voorbesproken. Wij gaan ons sterk maken voor onze rechten. Iedereen is welkom!

24 nov raadsadres gaat door naar commisie

Vdpekbuurt-winter

Gisteravond hebben een aantal leden van de Huurdersvereniging aan alle raadsleden een pamflet uitgedeeld voordat de vergadering begon waarin ons raadsadres als ingekomen stuk behandeld zou worden. 35 stuks van bijlage zijn aan alle raadsleden uitgedeeld!
Het is goed gegaan!
Vrij snel al is besloten het adres inhoudelijk in de commissie te gaan behandelen.


GEEN SLOOP IN DE VAN DER PEKBUURT!!

Geacht Raadslid,

20 nov Nieuwsbrief 3


Dit weekend is nieuwsbrief3 rondgedeeld in de hele Van der Pekbuurt. Er zijn veel ontwikkelingen in gang gezet. Dat kunnen jullie ook lezen in de nieuwsbrief. Op 24 nov wordt ons raadsadres behandelt als ingekomen stuk bij de deelraad. Hoewel we daar niet kunnen inspreken is het wel van belang dat we daar met een flink aantal mensen zijn op de tribune. Dus kom daar heen om het raadsadres te steunen!!!! De bedoeling is dat het raadsadres doorgestuurd wordt naar een commissie.
Open de bijlage om de nieuwsbrief te lezen.

11 nov HV schort overleg met Ymere op

Op 11 nov had de huurdersvereniging weer een overleg met Ymere. Op de vergadering hebben we een brief voorgelezen en zijn daarna weg gegaan. Wij hebben besloten om voorlopig het overleg met Ymere op te schorten. Dit als gevolg van het eindeloos wachten op antwoorden die niet komen. De Huurdersvereniging is van mening dat het niet fatsoenlijk is om mensen zolang in onzekerheid te laten zitten op sociaal gebied. Zie bijlage voor onze brief met argumenten.

Van der Pekbuurt

sneeuw-van-der-pekbuurt

Bewoners in de van der Pekbuurt organiseren zich om op te komen voor hun belangen. Die belangen worden bedreigd door Ymere. Ymere wil de hele van der pekbuurt renoveren. In 2007 is daarvoor een sociaalplan gemaakt waarin de renovatie pandsgewijs vrijwillig zou zijn. In 2008 is Ymere terug gekomen op dit sociaalplan. Ymere wil nu bloksgewijze renovatie uitvoeren en geeft de bewoners geen recht op terug keer naar eigen woning. Op 12 november 2010 wordt deze website gelanceerd om een middel te hebben actie te voeren voor de buurtbelangen van de bewoners in de van der pekbuurt.

2 nov Buurtplatformbijeenkomst Van der pekbuurt

Op 2 nov organiseerde Ymere een buurtplatform bijeenkomst met als thema de Fysieke aanpak Van der Pekbuurt. Een persoonlijk verslag van een van onze leden

Dinsdag 2 november was er in Ons Huis een buurtplatform. Henny Timmerije van Ymere zou er informatie geven over de fysieke aanpak in de Van der Pekbuurt. De zaal was goed gevuld met zo’n 50 bewoners. Tot groot ongenoegen en woede van veel aanwezigen, bleek na veel aandringen en herhaalde vragen dat Ymere nergens antwoord op kon geven:

8 nov vergadering bestuur en werkgroep strategie

Het bestuur en de nieuwe werkgroep strategie komen regelmatig bij elkaar. Volgende vergadering is op maandag 8 november om 19:30 uur in de Wijkpost op de vd Pekstraat 51.

agenda:
strategie en doelstellingen
opvolging raadsadres
info brief naar de leden
nieuwsbrief naar de buurt
ledenwerving
acties

Wil je de vergaderingen ook volgen en ben je lid van de huurdersvereniging meld je aan via info@vdpekbuurt.nl of loop langs op maandag.

Inhoud syndiceren