Aan Tafel!! verslag van een bewoner

aan tafel
Aan tafel genood door Ymere. “Aan taaaafel”, zingt de stem van mama Ymere (en ze heeft blond haar en blauwe ogen) Zooo. Thee? Koekje erbij? Zit je lekker? Goed en vertel nu maar: wat willen jullie? Vol vertrouwen en in de hoop antwoord te krijgen op brandende vragen over Ymere's renovatieplannen voor mijn Van der Pekbuurt, schoof ik aan bij de Tafelgesprekken die door het woningbedrijf waren georganiseerd. Gelokt tijdens de eerder gehouden Tent-gesprekken,

Wijk in Nood!!

De Huurdersvereniging maakt zich grote zorgen over de voorgenomen sluitingen van de bibliotheek, Ons Huis en 't Crat in de Van der Pekbuurt. We hebben een brief aan het stadsdeel verzonden.

beste raadsgriffie amsterdam Noord, beste Margriet en Judith,

langs deze weg stuur ik u een attachment met daarin een schrijven aan alle raadsleden. Het onderwerp is de verwachtte effecten van bezuinigingen die de Van der Pekbuurt ongemeen hard raken. Onze zorg is dat in stilte dit wordt besloten, en deze brief maakt dat duidelijk.

Artikel in Parool "PVDA hekelt sloopdrang van Ymere"

Artikel van 14 juni 2011 in het Parool:

Woningcorporatie Ymere sloopt en renoveert in de binnenstad keer op keer zonder dat bewoners een terugkeergarantie krijgen. Dit zegt de PvdA-fractie in de gemeenteraad in vragen. Aanleiding is het besluit van Ymere in de Palmstraat een rij panden af te breken.
artikel Parool

27 april uitslag van de technische onderzoeken

Op 27 april heeft Ymere op een vijftal plaatsen met tenten in de wijk gestaan. Om de bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen en uitleg te krijgen over de uitkomsten van het technisch onderzoek in de voorbeeld blokken.

Helaas weten we nu nog steeds niet wat Ymere nu echt van plan is. Ze geven aan dat ze nog niet weten of ze gaan kiezen voor renovatie of sloop/nieuwbouw. Ze zeggen dat ze daar nog wel een paar maanden voor nodig hebben om dat uit te zoeken.

Ymere informeert april 2011

Half april 2011 heeft Ymere bij alle bewoners in de van der pekbuurt een kleuren nieuwsbrief in de bus gedaan. Met daarin uitleg over de stand van zaken van de voorbeeldblokken. Een planning over voortgang in de buurt. zie bijlage.

reactie en visie van de HV op bewonersbrief van Ymere (31 maart 2011)

Op 4 april heeft de Huurdersverening(HV) een brief gestuurd aan het Stadsdeel en Ymere. In deze brief geven we een reactie op de bewonersbrief van 31mrt verstuurd door Ymere. Deze brief was een onaangename verrassing.

31 mrt Ymere stuurt een bewonersbrief door de vd Pekbuurt

In het weekend van 31 maart is bij alle bewoners in de Van der Pekbuurt onderstaande brief aangekomen.

Inbrekers houden Van der Pekbuurt in greep

Is dit het resultaat van degelijk huizen onderhoud door Ymere?

29 mrt reactie op Buurtplatform-bijeenkomst vd Pekbuurt

Deze tekst is ingezonden door een van onze actieve leden.

Ik was gisteren op de buurtplatform vergadering van der Pekbuurt in buurtcentrum Ons Huis. Op de bijeenkomst waren ongeveer 12 professionals (5 studenten die worden ingehuurd door Ymere, om de sociale cohesie te bevorderen!) opbouwwerkers, politie, stadsdeel, Ymere, in totaal zeker 12 mensen.
Dan waren er ook 10 bewoners.

Er waren 2000 uitnodigingen verspreid en de vraag was: Waarom zijn er zo weinig mensen betrokken bij de wijk?

23 maart: Algemene ledenvergadering

Eerste impressie Algemene Ledenvergadering
Op 23 maart was de eerste Algemene Ledenvergadering. Er waren 56 leden aanwezig. In totaal waren we incl. bestuur en actieve leden met 64 man.
Van alle aanwezigen waren er 22 uit het proefgebied. Er was één aspirant-lid van SBO en één onderzoekend sociologe uit bewonerscomité Oost aanwezig.

Inhoud syndiceren