14 dec 2011 1ste reactie op visie Ymere naar Stadsdeel en Ymere

LOGO Huurdersvereniging Van der Pekbuurt

Op 28 nov 2011 heeft Ymere voor het eerst haar visie "een tweede leven voor de Van der Pekbuurt" met het daaraan gekoppelde "woning programma" gepresenteerd.
De Huurdersvereniging is bijzonder geschrokken van de vergaande sloopplannen die Ymere heeft. In reactie op deze visie en plannen heeft de HVvdP op 14 dec een brief naar Ymere en stadsdeel en politiek gestuurd.


Kenmerk: HVvdPekbuurt027 Datum 14 dec. 2011
Betreft: reactie op presentatie visie 'Een tweede leven voor de Van der Pek'
Aan: Ymere, Dagelijks Bestuur en Stadsdeel Noord.

Brandbrief naar Gehrels: Wie beschermt ons erfgoed? onze buurt?

Op dec is de volgende brief naar Wethouder Gehrels gestuurd.

Datum 30 november 2011 Kenmerk: HVvdPEK025
Betreft: opheldering gevraagd betreft Monumentale status Van der Pekbuurt
Aan : Carolien Gehrels wethouder Cultuur en Monumenten

Geachte wethouder Carolien Gehrels,

Graag willen wij, namens bewoners, duidelijkheid over een beschermde status die van kracht zou zijn op onze buurt. Dit vragen we gezien huidige ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt.

Woningnet benedenwoning vd Pekbuurt € 558!

Woningbouw Corporatie Ymere is buiten het onderzoeksgebied de huren al flink aan het optrekken. Zijn hier de eerste Donnerpunten verschijnselen zichtbaar?
Want hoe kan het dat een nog niet gerenoveerde woning van nog geen 43 m2 te huur wordt aangeboden voor 558 euro. In een buurt waar de toekomst van de huizen onzeker is door de renovatie plannen van Ymere. Is dit een vooruitzich op de toekomstplannen?

BB
Bezorgde buurtbewoner

16 nov inspreken agendapunt 20, over "sloopdrang van Ymere en participatie".

Politiek schriftelijke vragen aan de gemeente Amsterdam

Hierbij mijn tekst ingesproken in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat op 16 november, agendapunt 20, over "sloopdrang van Ymere en participatie".
Na aanleiding van, Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Mulder van 14 juni 2011 inzake renovatie- en sloopactiviteiten van Ymere. Amsterdam, college van b&w van 19 juli 2011(zie bijlage)

Amsterdam Noord - Coalitieakkoord bekeken - oktober 2011

coalitieakkoord Amsterdam Noord 2010-2014

Coalitieakkoord 2010-2014
PvdA – GroenLinks – SP
9 april 2010

Het coalitieakkoord bekeken op renovatieplannen voor de Van der Pekbuurt.
Een samenvatting met relevantie informatie.
Het geheel is 10 pagina's tekst.
Zie de link naar het PDF bestand onderaan deze tekst.

Verslag ANGSAW Bijeenkomst 6 okt 2011

Verslag van een betrokken bewoner ANGSAW bijeenkomst 6 oktober 2011
Hotel NH Galaxy – Distelweg 

ONZE BUURT IS GOUD WAARD sept 2011

De posters hangen overal in de buurt!!!!

 

Donderdag 6 okt ANGSAW bijeenkomst

Beste buurtbewoner,

Het is alweer een tijd geleden dat we gebruik hebben gemaakt van de nieuwsbrief. We hebben twee weken geleden een nieuwsbrief door de hele wijk verspreid. Toch stuur ik nu ook een email.

Graag willen we jullie nogmaals attenderen op de ANGSAW bijeenkomst op 6 okt over de toekomst van de Van der Pekbuurt.

http://www.angsaw.nl/Angsaw/Actueel.html
(zonder aanmelding ben je ook van harte welkom!)

Nieuwsbrief 21 september 2011 (met poster)

Posteractie geen sloop in onze mooie buurt!

Vandaag is er in de hele Van der Pekbuurt door de Huurdersvereniging een nieuwsbrief rondgebracht.
nieuwsbrief 21 september 2011
poster: Geen Sloop

Stand van zaken:

6 oktober 2011 - Wat is de toekomst van de Van der Pekbuurt?

Graag willen we u attenderen op de ANGSAW-bijeenkomst:

Wat is de toekomst van de Van der Pekbuurt?
6 oktober 20:00 uur in het hotel NH Galaxy. Distelkade 21

Kom ook!

Inhoud syndiceren