SPITS: Wethouder Noord op de vingers getikt!


Gelukkig, de politiek wordt eindelijk wakker. Onze buurt is veel te bijzonder om zomaar af te breken.

LET OP belangrijke data!

Op 31 maart aanvang 10:30 uur. Buurtworkshop onder leiding van Hein de Haan. Verzamelen bij het Poortgebouw in de Tolhuistuin.

Op 5 april wordt het raadsadres inzake de monumentale status van de buurt besproken. Kom op voor de buurt en kom naar het Stadsdeelkantoor. Aanvang 20:00 uur.

11 april Algemene leden Vergadering van de huurdersvereniging Van der Pekbuurt. Aanvang 19:30 uur, zaal open vanaf 19:00. Kantine Bredero College.

20 mrt artikel in Nul 20 'Van der Pek wordt vervolgd'

VDPwordt-vervolgd020-maart2.jpg

Alweer een nieuw artikel over de buurt, in het tijdschrift over woonbeleid voor de stad nul20.

Donner effect vanaf oktober 2011 goed zichtbaar in de Van der Pekbuurt.

Woonbond steeds hogere huren

Sinds oktober 2011 zijn de woningen in de Van der Pekbuurt op Woningnet flink duurder geworden. Dit is een direct gevolg van de Donnerpunten. Maar ook een gevolg van het feit dat Ymere nu de volledige huurwaarde voor de vrij gekomen huizen rekent en daar bovenop komen de Donner huren.
Hagedoornweg 39-I (56m2) – 489,02 – week 10
Dovenetelstraat 9-I (50m2) – 433,85 – week 8
Bremstraat 4-Hs (36m2) – 645,28 – week 3
Jac. P. Thijsseplein 23-1 (50m2) – 546,55 – week 52
Lupineplein 33-1 (51m2) – 531,67 – week 52
Muurbloemstraat 6 HS (36m2) – 553.93 – aangeboden week 49

18 maart Flyer van Huurdersvereniging verspreid door de buurt

Flyer-verspeid-17maart-2012-vdpekbuurt

In het weekend van 17 en 18 maart zijn door de hele buurt flyers van de Huurdersvereniging verspreid. De Huurdersvereniging wil eigen aanpak formuleren en presenteren van de renovatie Van de Buurt. Uitgangspunten zijn natuurlijk de huidige bewoners. In de nieuwe plannen van Ymere is nauwelijks nog plek voor bewoners met een smalle beurs. Zie bijlage voor flyer.

Reactie ANGSAW op plannen Ymere voor de Van der Pekbuurt

ANGSAW heeft een brief gestuurd naar het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel. De plannen van woningbouwcorporatie Ymere voor de aanpak van de Van der Pekbuurt zijn aanzienlijk ingrijpender dan we al konden verwachten op basis van eerdere informatie zoals die o.a. naar buiten werd gebracht tijdens de door ANGSAW georganiseerde openbare bijeenkomst (6 oktober 2011) over de toekomst van de Van der Pekbuurt. Het Ymereplan is een voorbeeld van een top down benadering van stedelijke vernieuwing en toont weinig respect voor de cultuurhistorische betekenis van

14 maart Commissie RO Ontwikkelingen in de van der Pekbuurt SP vragen

Op 14 maart 20:00 uur is er een vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De SP heeft de ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt geagendeerd:

tekst ingediend door SP:
Ymere heeft onlangs een woonvisie gepresenteerd over de van der Pekbuurt. Veel maatschappelijke organisaties, zoals de huurdersvereniging van der Pek, ANGSAW, vereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap, hebben verontrust gereageerd op deze plannen van IJmere. De deelraad heeft zich op dit moment nog niet uitgesproken

PVDA stelt vragen over de Van der pekbuurt aan DB Noord

Kranten artikel: Woensdag 8 febr Marianne Ringma stelt vragen over de plannen van Ymere betreffende de van der Pekbuurt aan het DB Noord. De plannen behelzen renovatie maar ook flink sloop. Er is echter geen advies van Bureau monumenten gevraagd. Er zou een formeel advies moeten komen en ook de deelraad moet betrokken worden in de besluitvorming. Zie bijlage krantenartikel.

Stadsdeel stemt in met Ymere voor grootschalige sloop

pasop.jpg

Tot onze grote verbijstering hebben wij op donderdag 19 jan 2012 een brief van het Stadsdeel ontvangen. (zie bijlages)
Daarin staat dat op 19 dec 2011 het bestuur van Ymere en het Dagelijks Bestuur(DB) van het Stadsdeel tot overeenstemming zijn gekomen over de aanpak van het proefgebied. Ze stemmen in met de visie van Ymere "een tweede leven voor de van der Kekbuurt" en het daaraan gekoppelde woningprogramma. Zij stemmen dus in met grootschalige sloop! Zonder dat dit in de raad is besproken!

Bremstraat: € 645,28 voor 36 m2

Bremstraat 4 huis
is een klein woning,
zonder extra kamer op de 1e verdieping,
van 36 m2.

Deze werd onlangs aangeboden op Woningnet voor een huur van € 645,28 per maand. En dan heb je nog geen centrale verwarming, en is de toekomst van de buurt dus gewoon onzeker.

Dat is dus wat ons te wachten staat NU AL: nieuwe huurders krijgen het recht voor hun kiezen. Sociale huurwoningen? Sociale huurbedragen?

Dit kan echt niet!!!

Inhoud syndiceren