AT5: Zorgen in Noord om sloopplannen Ymere

Onrust in de Van der Pekbuurt in Noord. Bewoners maken zich ernstige zorgen nu er door woningcorporatie Ymere bouw- en sloopvergunningen zijn aangevraagd voor twee huizenblokken in de wijk.

Reacties van Bart Stuart (voorzitter HV) en Marianne Ringma (PvdA, Amsterdam-Noord) en Ron Onverzaagt (Ymere) doet ook nog een duit in het zakje!

Bekijk het filmpje:
http://www.at5.nl/artikelen/87309/zorgen-in-noord-om-sloopplannen-ymere

Geen sloop!

Ymere heeft vorige week een ‘Ymere informeert’, september 2012, in de buurt verspreid. Hierin doet Ymere uit de doeken wat de plannen voor de voorbeeldblokken zijn en wat er daarna gaat gebeuren.
Het blok in de Begoniastraat zal gesloopt en herbouwd worden. In zogenaamde ‘retrostijl’. Lijkt net echt. Maar sloop is sloop en daar zijn we tegen!
Het blok in de Van der Pekstraat zal gerenoveerd worden.

De agenda van Ymere:
September/Oktober
- Aanvraag vergunning aanpak voorbeeldblokken
- Verder uitwerken toekomstbeeld (visie)
- Overleg met Huurdersvereniging

Hier wordt gewoond

Parool: "Geen sloop in de Van der Pekbuurt."

artikel Parool, sloop van de baan in de Van der Pekbuurt

Artikel in het Parool van 27 april 2012. De Deelraad van Amsterdam Noord steunt bewoners die renovatie willen. De sloop van een deel van de van der Pekbuurt is van de baan. Ymere moet bewoners beter betrekken bij de plannen voor de buurt heeft de Deelraad van het stadsdeel besloten. De bewoners hebben op 26 april een eigen toekomstvisie gepresenteerd.
Voor het volledige artikel zie de bijlage.

Telegraaf: "Gouden kranen en slopen taboe."

artikel in de telegraaf over de van der pekbuurt

Artikel in de Telegraaf op 26 april 2012. De veelbesproken Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord moet niet grootscheeps worden gerenoveerd en al helemaal niet gesloopt. Aan de huisjes moet alleen het hoognodige worden opgeknapt en ze moeten vooral eenvoudig gehouden worden, waarmee ze geschikt blijven voor de lagere inkomens en de kleine huishoudens.
Voor het volledige artikel zie de bijlage.

LET OP! 26 april presentatie bewonersvisie

Uitnodiging voor de feestelijke presentatie van de buurtvisie; "Viva Tuindorp van der Pek"
Wij zijn trots om u als speciale gast uit te nodigen voor de presentatie van de buurtvisie aan eigen bewoners, wethouders Stadsdeel Amsterdam-Noord, vertegenwoordigers van Ymere en de pers.
Maandenlang is er gewerkt aan een alternatief plan voor de verbetering van de buurt door buurtbewoners samen met experts. De uitkomsten zijn positief.

11 april 2012 - Algemene Ledenvergadering

Notulen ALV 11 april 2012, locatie zaal Brederode, 19:30 - 21:00 uur
Aanwezig: vaste leden Huurdersvereniging Van der Pekbuurt.
Gasten: Herman Leisink, beoogd mediator en Eef van der Vliet, onderzoeker UVA.

Aanvang 19:35 uur, Welkom Iedereen

VERENIGINGSZAKEN

1 – Verslag van de gesprekken met Ymere en het Stadsdeel in 2011

Er zijn gesprekken geweest met Ymere en het Stadsdeel om tot een nieuw Sociaalplan voor de Van der Pekbuurt te komen. Deze gesprekken zijn in oktober/november 2011 gestrand, omdat Ymere hun toekomstvisie nog niet op orde of gedeeld had.

Buurtworkshop met Hein de Haan

Hier wordt gewoond! Huurdersvereniging Van der Pekbuurt actie poster

Vandaag zijn we met een aantal bewoners uit de buurt op stap geweest met Architect Hein de Haan. In deze buurtworkshop praten we met bewoners over de stedenbouwkundige ontwikkelingen in onze buurt. Maar dan gezien vanuit het standpunt van de huidige bewoners!
Nadat we door de buurt hebben gelopen aan het werk rond de tafel. De input gebruiiken we voor het verder uitwerken van de Bewonersvisie.

Inhoud syndiceren