Rondom de Van der Pekbuurt

.

23 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING

Kom naar de ledenvergadering als je mee wilt praten en denken over de Van der Pekbuurt. Vaste huurders, tijdelijke huurders iedereen is welkom. In de bijlage vindt je de nieuwsbrief van maart.

De agenda voor de vergadering wordt binnen enkele dagen op de website gepubliceerd en is op te halen in de Wijkpost.

Agenda Huurvereniging Van der Pekbuurt.

Punt één: Opening

27 jan daar gaan de dak-kapellen!

Tot mijn grote verbazing vlogen er op 27 januari een aantal dakkapellen weg uit de van der pekbuurt.

.

18 jan impasse overleg

Op 18 januari is op verzoek en onder leiding van Wethouder Kees Diepenveen een bijeenkomst geweest tussen het Stadsdeel, Ymere en de Huurdersvereniging van der Pekbuurt.


Na het behandelen van ons raadsadres in de Raad en de commisie ruimtelijke ordening is een van de punten die daaruit voortkwamen dat het wenselijk is dat het overleg tussen Ymere en de huurders weer op gang komt op een zinvollere manier dan de afgelopen jaren.

Bewoners maken zich zorgen

12 jan antwoord raadsadres wordt besproken

behandeling raadsadres vdpekbuurt 8 dec 2010

Woensdag avond 20:00uur is er op het stadsdeel een vergadering van de commissie RO Ruimtelijke ordening waarin het antwoord van ons raadsadres wordt besproken. Kom naar de vergadering voor ondersteuning.

tekst antwoord raadsadres

Steun het Raadsadres kom 8 dec naar het stadsdeel kantoor

tekst raadsadres Kom op 8 december om 20:00u naar het stadsdeelkantoor! Buikslotermeerplein 2000, Raadzaal. Op deze vergadering wordt het raadsadres van de Huurders Vereniging Van der Pekbuurt voorbesproken. Wij gaan ons sterk maken voor onze rechten. Iedereen is welkom!

17 nov 2010 bezoek aan een proefblok

Op 17 nov was het mogelijk om als bewoner van de buurt een kijkje te nemen in een proefblok. Het blok is vanbinnen gestript zodat Ymere de bouwkundige staat van het blok kan vaststellen. Ymere noemt dit destructief onderzoek. Na dit onderzoek zal op bassis van de uitkomsten besloten worden op wat voor manier de proefblokken gerenoveerd zullen worden.

.

24 nov raadsadres gaat door naar commisie

Vdpekbuurt-winter

Gisteravond hebben een aantal leden van de Huurdersvereniging aan alle raadsleden een pamflet uitgedeeld voordat de vergadering begon waarin ons raadsadres als ingekomen stuk behandeld zou worden. 35 stuks van bijlage zijn aan alle raadsleden uitgedeeld!
Het is goed gegaan!
Vrij snel al is besloten het adres inhoudelijk in de commissie te gaan behandelen.


GEEN SLOOP IN DE VAN DER PEKBUURT!!

Geacht Raadslid,

Inhoud syndiceren