LET OP! 26 april presentatie bewonersvisie

Uitnodiging voor de feestelijke presentatie van de buurtvisie; "Viva Tuindorp van der Pek"
Wij zijn trots om u als speciale gast uit te nodigen voor de presentatie van de buurtvisie aan eigen bewoners, wethouders Stadsdeel Amsterdam-Noord, vertegenwoordigers van Ymere en de pers.
Maandenlang is er gewerkt aan een alternatief plan voor de verbetering van de buurt door buurtbewoners samen met experts. De uitkomsten zijn positief.

11 april 2012 - Algemene Ledenvergadering

Notulen ALV 11 april 2012, locatie zaal Brederode, 19:30 - 21:00 uur
Aanwezig: vaste leden Huurdersvereniging Van der Pekbuurt.
Gasten: Herman Leisink, beoogd mediator en Eef van der Vliet, onderzoeker UVA.

Aanvang 19:35 uur, Welkom Iedereen

VERENIGINGSZAKEN

1 – Verslag van de gesprekken met Ymere en het Stadsdeel in 2011

Er zijn gesprekken geweest met Ymere en het Stadsdeel om tot een nieuw Sociaalplan voor de Van der Pekbuurt te komen. Deze gesprekken zijn in oktober/november 2011 gestrand, omdat Ymere hun toekomstvisie nog niet op orde of gedeeld had.

Buurtworkshop met Hein de Haan

Hier wordt gewoond! Huurdersvereniging Van der Pekbuurt actie poster

Vandaag zijn we met een aantal bewoners uit de buurt op stap geweest met Architect Hein de Haan. In deze buurtworkshop praten we met bewoners over de stedenbouwkundige ontwikkelingen in onze buurt. Maar dan gezien vanuit het standpunt van de huidige bewoners!
Nadat we door de buurt hebben gelopen aan het werk rond de tafel. De input gebruiiken we voor het verder uitwerken van de Bewonersvisie.

SPITS: Wethouder Noord op de vingers getikt!


Gelukkig, de politiek wordt eindelijk wakker. Onze buurt is veel te bijzonder om zomaar af te breken.

LET OP belangrijke data!

Op 31 maart aanvang 10:30 uur. Buurtworkshop onder leiding van Hein de Haan. Verzamelen bij het Poortgebouw in de Tolhuistuin.

Op 5 april wordt het raadsadres inzake de monumentale status van de buurt besproken. Kom op voor de buurt en kom naar het Stadsdeelkantoor. Aanvang 20:00 uur.

11 april Algemene leden Vergadering van de huurdersvereniging Van der Pekbuurt. Aanvang 19:30 uur, zaal open vanaf 19:00. Kantine Bredero College.

21 mrt Telegraaf: 'Noord hard getroffen'

noord.jpeg

Hier het artikel uit de Telegraaf van 21-3-2012

20 mrt artikel in Nul 20 'Van der Pek wordt vervolgd'

VDPwordt-vervolgd020-maart2.jpg

Alweer een nieuw artikel over de buurt, in het tijdschrift over woonbeleid voor de stad nul20.

Donner effect vanaf oktober 2011 goed zichtbaar in de Van der Pekbuurt.

Woonbond steeds hogere huren

Sinds oktober 2011 zijn de woningen in de Van der Pekbuurt op Woningnet flink duurder geworden. Dit is een direct gevolg van de Donnerpunten. Maar ook een gevolg van het feit dat Ymere nu de volledige huurwaarde voor de vrij gekomen huizen rekent en daar bovenop komen de Donner huren.
Hagedoornweg 39-I (56m2) – 489,02 – week 10
Dovenetelstraat 9-I (50m2) – 433,85 – week 8
Bremstraat 4-Hs (36m2) – 645,28 – week 3
Jac. P. Thijsseplein 23-1 (50m2) – 546,55 – week 52
Lupineplein 33-1 (51m2) – 531,67 – week 52
Muurbloemstraat 6 HS (36m2) – 553.93 – aangeboden week 49

18 maart Flyer van Huurdersvereniging verspreid door de buurt

Flyer-verspeid-17maart-2012-vdpekbuurt

In het weekend van 17 en 18 maart zijn door de hele buurt flyers van de Huurdersvereniging verspreid. De Huurdersvereniging wil eigen aanpak formuleren en presenteren van de renovatie Van de Buurt. Uitgangspunten zijn natuurlijk de huidige bewoners. In de nieuwe plannen van Ymere is nauwelijks nog plek voor bewoners met een smalle beurs. Zie bijlage voor flyer.

Parool 17 maart verzet tegen sloopplannen Ymere

stukje uit kranteartikel Parool 17 mrt 2012

Anne Hammers, parool 17 maart. Krantenartikel over de recente ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening van 14 maart. SP, Groen Links en PvdA in Noord vrezen met de Huurdersvereniging dat het karakter van de buurt zal worden aangetast. Zie bijlage.

Inhoud syndiceren