Correspondentie tussen Comité en Stadsdeel

Hier een overzicht van de correspondentie tussen stadsdeel en het buurtcomité.