Bewoners enquête


Woonwensen van de Van der Pekbuurt-bewoners

Enquete - maart 2005

gemaakt en uitgevoerd door het buurtcommite Van der Pek

Er zijn 1735 enquetes uitgedeeld, waarvan 430 retour ontvangen. Dit is een behoorlijke score en genoeg om de gegevens te kunnen gebruiken om een algemeen beeld te krijgen.

De vragen en alle resultaten kunt u compleet inzien of downloaden als u op de bijlages klikt hieronder. In deze tekst een samenvatting van de resultaten.


Het eerste wat blijkt is dat 85% van de bewoners 'tevreden' is over de woning. Dit kan opgedeeld in drie even grote groepen:

tevreden, geen klachten


 


118


 


27,5%


 


tevreden, maar onderhoud nodig


 


118


 


27,5%


 


tevreden, maar verbeteringen gewenst


 


127


 


30%


 


niet tevreden, te kleine woning


 


40


 


9%


 


niet tevrededen wegens de buurt


 


10


 


2%


 


niet tevreden wegens slecht onderhoud


 


7


 


 

Verder is er dan steeds 1 bewoner die aangeeft: te duur, geen duplexwoning, geen tuin, te veel rotzooi en aanbouwtjes. 8 bewoners zijn niet tevreden wegens aanwezige muizen.

Onderhoud is wat zowiezo zonder twijfel, zonder huurverhoging, hoort te gebeuren. Heeft u dit bij Ymere gemeld maar gebeurt er niets, neem dan contact op met de Huurdersvereningng, kom even langs op het spreekuur bijvoorbeeld.


De meest genoemde gewenste verbeteringen zien we hier:
- Isolatie (46) en geluidsisolatie (32) scoort hoog

- Tochtwering wordt los van isolatie 12x genoemd
- Centrale verwarming (31)
- Badkamer en toilet (20), en wastafel in slaapkamer (1)
- Vochtwering (16) en ventilatie (1)
- Kamers groter, samentrekken of meer ruimte (21)
- Betere (buiten)muren (8)
- Fundering (2) en riolering (3)

Overige dingen die genoemd worden zijn bijvoorbeeld een groter balkon, een fietsenhok, meer licht in huis, een daktuin, een kachel in een andere kamer of betere sloten/beveiliging.

Veel mensen geven aan te willen blijven wonen in de huidige woning. Dit dan wel met verschillende invullng:
huidige woning met achterstallig onderhoud


 


236


 


55%


 


huidige woning met verbeteringen, redelijke huurverhoging


 


76


 


18%


 


huidige woning met luxe renovatie, evt. dubbele huur


 


10


 


2%


 


blijven in de buurt (huur of koop) met samengevoegde luxe gerenoveerde woning


 


36


 


8%


 


huidige woning kopen


 


20


 


5%


 


verhuizen


 


50


 


10%

 

Als we kijken naar de mensen die willen verhuzen, wilen
18 bewoners verhuizen naar elders in Amsterdam Noord.

3 Bewoners willen naar een betere buurt;
7 bewoners naar een grotere woning (evt. met tuin);
4 bewoners naar een benedenwoning of eengezinswoning.
1 Bewoner wil graag een seniorenwoning.

Dit is op zich misschien wel realiseerbaar in de Van der Pekbuurt.
17 Bewoners kiezen echt voor een andere locatie dan de Van der Pekbuurt.


Een belangrijke vraag is natuurlijk: Hoeveel meer per maand bent u bereid hiervoor te betalen?

0 euro


 


201


 


47%


 


50 euro


 


132


 


31%


 


100 euro


 


39


 


9%


 


200 euro


 


33


 


8%


 


300 euro


 


15


 


3%


 


meer dan 300 euro


 


8


 


2%

 

Er was de vraag hoeveel huur betaald wordt (begin 2005 dus).

Er zijn huren vanaf 165 euro.
Tot 175 euro zijn dit 15 bewoners.

van 175-190 euro zijn er 33 bewoners
van 191-200 euro zijn er 41 bewoners
van 201-210 euro zijn er 40 bewoners
van 211-220 euro zijn er 46 bewoners
van 221-230 euro zijn er 21 bewoners

In de ruimte tussen 231 en 450 euro, per 10 euro steeds hoger gerekend vanaf die 231 euro, zijn er steeds ongeveer 15 bewoners.
Dus bijvoobeeld 15 bewoners met een huur tussen 231 en 240 euro.
23 bewoners hebben de vraag niet beantwoord.

 

Wat is uw inkomen? (netto)

0 - 500 euro per maand


 


15


 


4%


 


500 - 1000


 


182


 


42%


 


1000 - 1500 euro


 


156


 


36%


 


1500 - 2000 euro


 


35


 


8%


 


meer dan 2000 euro


 


6


 


2%


 


niet ingevuld


 


35


 


8%

 

 Wat is uw hoogste voitooide opieiding?

geen


 


38


 


9%


 


basisschool/lagere school


 


41


 


10%


 


LBO/ULO/Huishoudschool/LTS


 


65


 


15%


 


MAVO/MULO


 


26


 


6%


 


HAVO


 


13


 


3%


 


MBO/MEAO/MTS


 


64


 


15%


 


VWO/atheneum/gymnasium


 


17


 


4%


 


HBO/HTS/kunstacademie


 


37


 


9%


 


universiteit


 


16


 


4%


 


onbekend


 


113


 


27%

 

Vindt u dat u voidoende bent ingelicht over de piannen met uw woning en de buurt?

Ja, voldoende


 


70


 


16%


 


Nee, onvoldoende


 


357


 


84%

 

Bent u het eens met de piannen om van goedkope huurwonlngen, dure huur- en koopwoningen te maken?

Ja, ik ben het er mee eens


 


21


 


5%


 


Nee, ik ben het er mee oneens


 


363


 


85%


 


Dure en goedkope huur- en koopwoningen in deze buurt


 


21


 


5,5%


 


Te weinig info om mening te vormen


 


7


 


1,5%


 


Onbekend


 


18


 


3%

 

Heeft u nog andere opmerkingen?
De buurt en woning bevalien mij goed, hier wil ik graag biijven wonen.


 


33


 


De woningen moet beter onderhouden worden door de coorporatie.


 


11


 


Waar moeten de mensen naar toe die alleen aan lage huur kunnen of willen betalen?


 


10


 


Overlast van buren of buurtbewoners


 


10


 


Geen dure huurwoningen


 


8


 


Gevarieerder woningaanbod zou beter zijn


 


7


 


De bewoners moeten bij de planvorming betrokken worden.


 


7


 


Ik wil weten wanneer de plannen uitgevoerd worden (bijvoorbeeld omdat ik zeif aan de woning wil gaan klussen)


 


7


 


De vele junkies in de buurt moeten weg


 


6


 


Te mooie, unieke bouwstijl om verloren te laten gaan


 


5


 


Ymere is asociaal bezig, speelt haar monopoliepositie goed uit.


 


5


 


Blijf lekker van deze buurt af!


 


5


 


Te veel zwerfvuil


 


5


 


Minder auto's


 


4


 


Ik ben net verhuisd. Ik wil niet weer moeten verhuizen


 


4


 


Alle veranderingen moeten alleen op vrijwillige basis gebeuren.


 


3


 


Deze buurt is niet kindvriendelijk


 


3


 


Het nieuwe ondergrondse vuilnissysteem faalt en stinkt


 


3


 


Succes, een goed initiatief!  3


 


Ik heb veel zelf aan onderhoud en opknappen gedaan daarom wil ik niet verhuizen


 


2


 


De woningen zijn diefstalgeoelig.


 


2


 


Winkelstraten echt als winkelstraat met divers aanbod herinrichten


 


2


 


Andere vliegroutes voor de vliegtuigen


 


1


 


Belachelijk allemaal


 


1

 

Complete weergave van vragen en resultaten kunt u lezen in de bijlagen.

 

 

 

 

BijlageGrootte
Enquete vragen.pdf194.96 KB
Enquete resultaten.pdf85.33 KB